University of Oulu

Pelien käyttö opiskelijaelämän ja työuran ajankäytön hallinnassa

Saved in:
Author: Mattila, Tapani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 11 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801141089
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mattila, 2018
Publish Date: 2018-01-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Koskela, Timo
Reviewer: Koskela, Timo
Pouke, Matti
Description:
Henkilökohtainen suunnitelmallisuus ja aikataulutus on monille ongelmallista. Näin on erityisesti nuorilla aikuisilla, koska he eivät ole vielä ehtineet harjoitella sitä paljon. Hyötypelit ovat pelejä, joiden pääasiallinen tarkoitus on jokin muu kuin viihde. Niiden avulla on mahdollista harjoitella monia taitoja — myös ajankäytön hallintaa. Tässä työssä tutkittiin kyseistä aihetta suunnittelemalla ja toteuttamalla prototyyppi tietokonepelistä, jossa pelaajat käsittelevät opiskelun, työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja etenevät kohti itse asettamiaan tavoitteita. Peli on vuoropohjainen ja lautapelityylinen. Pelissä rajallinen määrä aikaa investoidaan haluamallaan tavalla kullakin vuorolla ja suunnitelmallisella toiminnalla pelaaja menestyy, saavuttaen tavoitteensa nopeammin. Ensimmäisenä tavoitteensa saavuttanut pelaaja voittaa. Peli toteutettiin java-ohjelmointikielellä käytettäväksi tavallisissa kotitietokoneissa. Konseptia ja prototyypin soveltuvuutta tarkoitukseensa arvioitiin koekäyttäjien avulla. Koekäyttäjät pelasivat peliä 40 minuuttia, minkä jälkeen he vastasivat kyselyyn ja heitä haastateltiin. Kyselyssä esitettiin kymmenen prototyyppiä koskevaa väittämää, joiden paikkaansa pitävyyttä koekäyttäjät arvioivat seitsenportaisella Likert-asteikolla. Haastattelu oli osittain strukturoitu. Koekäyttö tehtiin pareittain kymmenen hengen joukolle. Koekäyttäjien arvioiden mukaan ajankäytön hallinnan kehittäminen hyötypelillä on mahdollista. He myös arvioivat prototyypin vastaavan hyvin todellisen elämän haasteita. Tutkimuksessa vahvistui käsitys siitä, että hyötypelin täytyy olla hyvä ollakseen aidosti hyödyllinen. Tutkimuksessa ilmeni myös hyvän pelin tekemisen olevan hyvin haastavaa.
see all

Personal orderliness and scheduling is problematic for many people. This is especially true for young adults since they have not yet mastered them through practice. Serious games are games that have some other primary purpose than entertainment. With serious games it is possible to practice many different skills — including time allocation. In this thesis the subject was studied by designing and implementing a prototype of a computer game in which the players balance their studies, work and spare time, progressing towards goals they have set for themselves. The game is turn-based with a board game style. Players have limited amount of time to invest as they choose each turn. By planning well they prevail in achieving their targets faster. The player who reaches his or her goals first is the winner. The concept and the prototype’s suitability to it’s purpose was evaluated with test users. The test users played the game for 40 minutes, after which they filled a survey and were interviewed. The survey consisted of ten claims regarding the prototype. The test users assessed those claims on a seven step Likert-scale. The interview was partially structured. Testing was done in pairs and there were a total of ten test users. According to test users it is possible to improve one’s time allocation skill with a serious game. They also thought the prototype simulated real-life challenges well. This research strengthened the understanding that to be truly beneficial a serious game has to be good. It also became apparent that creating a good game is a challenging task.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tapani Mattila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.