University of Oulu

Mundane images? : an exploratory case study analyzing the visual communication of one online news article

Saved in:
Author: Kallunki, Kreetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, )
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801241106
Language: English
Published: Oulu : K. Kallunki, 2018
Publish Date: 2018-01-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The purpose of this thesis is to present the analysis of the visual communication of one dis-informative, English online newspaper article, and compare the findings briefly with previous studies by Knox (2007; 2009). The study applied the qualitative, social semantic approach, utilizing the analytical tools adapted from Kress and van Leeuwen’s framework of visual grammar (2006). The research aim was to explore how visual elements are used in communicating dis-informative news content. The results show, among other things that in contrast with the narrative based text the images were thematic and presented in organized sequences. The finding suggests that the apparently mundane images have purposes other than supporting the narrative of the news story, interpretively that of supporting advertisement and enhancing credibility. The analysis also showed that, in contradiction to Knox’s previous findings, the reading path on an online newspaper page can be linear, and that the organization of the webpage can pertain to Ideal–Real and Given–New contrasts.
see all

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida yhden englanninkielisen, harhaanjohtavan verkkouutisen visuaalista viestintää, sekä lyhyesti vertailla tuloksia Knoxin (2007; 2009) tutkimustuloksien kanssa. Tutkimuksella oli kvalitatiivinen, sosio-semanttinen lähestymistapa, jonka analyysimetodina hyödynnettiin Günther Kressin ja Theo van Leeuwenin (2006) visuaalista kielioppia. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, kuinka visuaalisia elementtejä on käytetty viestittäessä harhaanjohtavaa sisältöä. Tarkasteltaviksi elementeiksi valittiin artikkelin kymmenen kuvituskuvaa, sekä kokonaiskuva artikkelin asettelusta sivulla. Tutkimustulokset osoittivat muun muassa, että narratiivisen tekstin rinnalla kuvat olivat temaattisia sekä järjestetty sekvensseihin. Analyysin tulokset viittaavat siihen, ettei kuvien tarkoituksena ole tukea narratiivia tai tarjota uutiseen uutta sisältöä, vaan hyödyttää mainontaa ja kohentaa uutisen uskottavuutta. Lisäksi analyysi osoitti, vastoin Knoxin tutkimustuloksia, että verkkosivun luenta tapahtuu lineaarisesti, ja että sivun sisältö on järjestetty vastakohtaparien Given–New ja Ideal–Real mukaisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kreetta Kallunki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.