University of Oulu

Lastentarhanopettajan rooli osana moniammatillista kasvatustiimiä

Saved in:
Author: Deniz, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201801311118
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Deniz, 2018
Publish Date: 2018-01-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimukseni tarkastelee lastentarhanopettajan roolia osana moniammatillista kasvatustiimiä. Lastentarhanopettajat tekevät työtä yleisimmin päiväkodeissa ja toimivat yhteistyössä muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Erityisen merkittävä on se tiimi, jossa työtä tehdään, ja se koostuu eri ammattikuntien edustajista. Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on tuonut taas selvemmin esiin sen, että lastentarhanopettajan kuuluu olla omassa tiimissään pedagoginen johtaja ja vastata koulutuksensa tuomalla varmuudella toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Tämä tulee kuitenkin tehdä yhteistyössä muiden tiimin kuuluvien henkilöiden kanssa. Tämä tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja siinä on käytetty lähteenä alan tutkimuksia, artikkeleita sekä muita julkaisuja. Tutkimuksen tavoitteena on ollut hahmottaa lastentarhanopettajan roolia ja tiimityöskentelyä päiväkodeissa. Kesällä julkaistu Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta (2017) on ollut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) lisäksi sellainen julkaisu, joka on lisännyt kiinnostustani lastentarhanopettajan rooliin. Oma kokemukseni on, että päiväkodeissa vastuuta ja työntekoa on useasti jaettu sen mukaan, missä työvuorossa kukakin työntekijä on, ei sen mukaan, mikä on kenenkin ammatti. Tällaista työnjaottelua kutsutaan ”kaikki tekee kaikkea” -työtavaksi. Tutkimuksessani kävi ilmi, että lastentarhanopettajat ovat tietoisia pedagogisesta asemastaan tiimin johtajina, mutta se ei aina näy käytännön työssä. Lastentarhanopettajien ammatillisuus kuitenkin kehittyy työtiimin myötävaikutuksesta ja työkokemus nähtiin peruskoulutusta tärkeämmäksi työssä pärjäämisen kannalta. Päiväkodeissa on ollut jo useita vuosikymmeniä vallalla ”kaikki tekee kaikkea” -työmetodi ja sitä ilmeni edelleen. Työnjako tiimeissä on tiimikohtaista, samoin kuin lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu niissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Deniz, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.