University of Oulu

Varhaiseen tiedekasvatukseen soveltuva fyysinen oppimisympäristö : tapaustutkimus päiväkoti Menninkäisessä

Saved in:
Author: Jalonen, Stiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802011130
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Jalonen, 2018
Publish Date: 2018-02-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tavoitteena on perehtyä tiedekasvatuksen merkitykseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Teorialuvuissa selvitetään varhaisen tiedekasvatuksen tavoitteet sekä niiden yhteensopivuus Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi määritellään, millainen fyysinen oppimisympäristö soveltuu varhaiseen tiedekasvatukseen. Tutkielman empiirisessä tapaustutkimuksessa selvitetään päiväkoti Menninkäisen fyysisen oppimisympäristön soveltumista kemian ja fysiikan ilmiöiden tutkimukselliseen opiskeluun. Tapaustutkimukseen sisältyy havaintokäynti ja haastattelu, joiden avulla kartoitetaan päiväkodin tiloja sekä lapsille tarjolla olevia toimintamahdollisuuksia. Lisäksi kyselytutkimuksella selvitetään, mitä kemian ja fysiikan ilmiöiden tutkimukselliseen opiskeluun soveltuvaa välineistöä päiväkodilta löytyy. Varhaisen tiedekasvatuksen toteuttamiseksi soveltuu tutkielman perusteella tutkimuksellinen opiskelu, jonka tavoitteena on tutkimisen perustaitojen opettaminen lapsille. Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista löytyy tiedekasvatukseen liittyviä kirjauksia sekä oppimiskäsityksen, laaja-alaisen osaamisen, oppimisen alueiden että oppimisympäristön osalta. Varhaisen tiedekasvatuksen toteuttamiseen soveltuu fyysinen oppimisympäristö, joka herättää lasten mielenkiinnon luonnontieteellisiä ilmiöitä kohtaan ja tarjoaa niihin liittyviä toimintamahdollisuuksia. Tapaustutkimuksen tulosten mukaan päiväkoti Menninkäisen tilat soveltuvat hyvin tutkimuksellisen opiskelun toteuttamiseen. Päiväkodilta löytyy välineistöä sekä kemian että fysiikan ilmiöiden tutkimiseen. Tutkielman teoreettinen osuus auttaa jäsentämään sekä tiedekasvatukseen liittyvää että Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisältämää käsitteistöä. Tutkielma tarjoaa työkaluja tutkia minkä tahansa päiväkodin fyysisen oppimisympäristön soveltuvuutta tutkimukselliseen opiskeluun.
see all

Subjects:
Copyright information: © Stiina Jalonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.