University of Oulu

Kemianteollisuudessa käytettävien keskipakopumppujen rakenteeesta ja toiminnasta

Saved in:
Author: Hanhiniemi, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802021136
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hanhiniemi, 2018
Publish Date: 2018-02-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tarkoituksena oli keskittyä kemianteollisuuden keskipakopumppuihin ja niiden sisäisiin komponentteihin. Tavoitteena oli antaa koneensuunnittelijalle ja pumpuista kiinnostuneille tiivis perehdytys keskipakopumppujen pääkomponentteihin, vauriomekanismeihin ja materiaalivalintoihin. Työssä keskitytään päästä imevään yksivaiheiseen keskipakopumppuun, joka tyydyttää kemianteollisuuden asettamat vaatimukset. Työssä käsitellään komponenttien eroavaisuuksia toiminnan ja materiaalien kannalta, sekä vertaillaan niitä tilannekohtaisesti.
see all

The purpose of this thesis was to focus on chemical industries centrifugal pumps and their inner components. The goal was to give a basic understanding of the workings, damage mechanisms and the materials of construction for a machine designer and for people interested in pumps. This thesis focuses in end suction and single stage centrifugal pumps which satisfy the needs to be in service in chemical industry. In this thesis the inner functions and differences between components are explained and compared.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Hanhiniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.