University of Oulu

Sanopa muuta vai äläpä muuta sano? : myönteisen ja kielteisen imperatiivilauseen ero

Saved in:
Author: Mäkelä, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081176
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Mäkelä, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassani tutkin sitä, mikä merkitysero on idiomeilla Sanopa muuta ja Äläpä muuta sano. Nämä imperatiivimuotoiset idiomit osoittavat voimakasta samanmielisyyttä. Vaikka toinen idiomeista kieltää ja toinen kehottaa, on niiden eroa vaikea määrittää. Ne tarkoittavat periaatteessa samaa, eli sitä, että ’olet oikeassa’. Tutkielmani perustuu siihen kognitiivisen konstruktiokieliopin periaatteeseen, että täydellisiä synonyymejä ei ole olemassa. Täten idiomeilla Sanopa muuta ja Äläpä muuta sano on oltava jokin ero. Laadin kyselytutkimuksen, jonka aineistoa tutkimalla selvitin vastaukset tutkimuskysymyksiini. Tutkimustulokseni osoittavat, että tilanteinen konteksti vaikuttaa siihen, kumman tutkimistani ilmaisuista kielenkäyttäjä valitsee. Tutkimustulosteni mukaan suurimpana erottavana tekijänä on säätilan kommentointi, johon selvästi eniten vastattiin myönteisellä ilmaisulla Sanopa muuta. Myönteinen ilmaus vastattiin kielteistä useammin myös silloin, kun repliikissä oli liitepartikkeli -pA. Kielteinen ilmaisu Äläpä muuta sano sen sijaan esiintyy useimmiten silloin, kun on tapahtunut jotakin yllättävää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Mäkelä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.