University of Oulu

Helvetti, saatana ja perkeleenvittu : ikäryhmien väliset erot alatyylisessä kielenkäytössä

Saved in:
Author: Jokelainen, Jessi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081177
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jokelainen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmassani vertailen aikuisväestön ja nuorison kiroilun määrää ja laatua toisiinsa. Oletan, että nuoriso kiroilee määrällisesti enemmän kuin aikuiset, ja että nuorison keskuudessa käytetään enimmäkseen seksuaalissävytteisiä kirosanoja (vittu, kyrpä). Oletan myös, että aikuisväestö käyttää nuorisoa enemmän uskonnollisperäisiä kirosanoja (perkele, saatana, helvetti). Nuorisolla tarkoitan yläkouluikäisiä nuoria ja aikuisväestöllä yli 40-vuotiaita aikuisia. Aineiston keräämiseen käytin kyselylomaketta, jossa on erilaisia kirosanojen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Keräsin aineiston Muhoksen yläkoulun oppilailta sekä aikuisilta Facebookin käyttäjiltä internet-lomakkeella elokuussa 2017. Aineistoni koostuu yhteensä sadasta lomakkeesta, joista 50 on nuorilta ja 50 aikuisilta. Tutkielmastani käy ilmi, että vittu on molemmissa vertailuryhmissä ylivoimaisesti käytetyin kirosana. Aineiston perusteella aikuiset käyttävät uskonnollista voimasanastoa jonkin verran enemmän kuin nuoret. Nuorilla kiroilu koostuu seksuaalisanaston lisäksi myös eritesanoista ja ruumiinosien nimityksistä (paska, perse).
see all

Subjects:
Copyright information: © Jessi Jokelainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.