University of Oulu

Kriittinen diskurssianalyysi ja sen haasteet : esitetty kritiikki pro gradu -tutkielmista annetuissa lausunnoissa

Saved in:
Author: Kallunki, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081179
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kallunki, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani, kuinka kriittisestä diskurssianalyysista (CDA) esitetty kritiikki näkyy lausunnoissa, jotka on annettu kyseistä teoriaa ja menetelmää käyttävistä suomen kielen pro gradu -tutkielmista. Tutkielmat ovat valmistuneet Oulun yliopistosta vuosina 2008–2017. Tutkimuskysymykseni ovat, millaista kritiikkiä CDA:sta on esitetty ja kuinka esitetty kritiikki tutkielmista annetuissa lausunnoissa näkyy. Analysoin aineistoni lausunnot kolmivaiheisella sisällönanalyysilla, ja yhtäläisyyksiä kritiikin ja tutkielmista annettujen lausuntojen välillä löytyi. Esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa esitetty CDA:n teorian ja menetelmän moninaisuus vaikeuttaa sen hallitsemista, eikä CDA:n epäsystemaattisuuden vuoksi menetelmälle ole selkeää mallia tutkielmassa sovellettavaksi. CDA:n kritiikkiin perehtyminen onkin suositeltavaa, sillä tietoisuus sen mukana tulevista haasteista auttaa syventämään ymmärrystä alasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Kallunki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.