University of Oulu

Luovaa kirjoittamista harrastavien asenteet kielenhuoltoa kohtaan

Saved in:
Author: Heikkinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081180
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Heikkinen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani luovaa kirjoittamista harrastavien kielenhuoltoasenteita. Tutkimukseni on osa kansanlingvististä asennetutkimusta. Kansanlingvistinen asennetutkimus tutkii kieltä koskevia avoimia kommentteja ja reaktioita suorilla asennetutkimusmenetelmillä esimerkiksi lomakekyselyjen muodossa. Olen kerännyt aineistoni sähköisellä kyselylomakkeella Finfanfun-kirjoitusfoorumin käyttäjiltä. Aineistoni koostuu 36 lomakkeesta. Kaksiosaisen kyselyn ensimmäisen osan pohjalta tutkin, miten luovaa kirjoittamista harrastajat määrittelevät kielenhuollon, ja kuinka tärkeänä he pitävät kielenhuoltoa luovassa kirjoittamisessa. Analysoin, millaisia metakielisiä ilmauksia vastaajat liittävät kielenhuoltoon siitä puhuessaan. Kyselyn toisessa osassa olen käyttänyt Osgoodin semanttista differentiaalia selvittääkseni vastaajien kielenhuoltoasenteita. Tutkimukseni perusteella luovaa kirjoittamista harrastajat näkevät kielenhuollon merkityksellisenä luovassa kirjoittamisessa, ja asennoituminen on sitä kautta myönteinen. Kielenhuollon merkityksellisyys liitetään ennen kaikkea viestinnällisyyteen ja siihen, että kielen huoltaminen tekee lukukokemuksesta lukijalle paremman. Asennoituminen onkin kaikkein selkeintä juuri viestinnällisyyden ja sitä kautta lukukokemuksen kohdalla korostaen kielenhuollon käyttöarvoa. Kielenhuollon avulla tekstistä on mahdollista saada esimerkiksi selkeämpää ja ymmärrettävämpää, ja sen vuoksi kielenhuolto on myös luovassa kirjoittamisessa merkittävä asia. Toisaalta kielenhuolto on luoville kirjoittajille muutakin kuin apuväline, ja siihen asennoidutaan myös siltä kannalta, mitä se kirjoittajalle itselleen antaa. Kielenhuolto nähdään tältä osin osana esimerkiksi omaa identiteettiä ja siihen liitetään myönteisiä tunteita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Heikkinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.