University of Oulu

Siis jotain random tutkimuksia ne voi tehdä : vierassanan random käyttö suomessa

Saved in:
Author: Käsmä, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081181
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Käsmä, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani englannista peräisin olevan random-vierassanan käyttöä suomessa. Keskityn erityisesti sanan ominaisuuksien tarkasteluun lausekekontekstissa, sillä nuoren lainasanan syntaktisten ominaisuuksien tutkiminen antaa paljon tietoa sanan käytöstä kohdekielessä. Aineistoni sisältää 472 lausekekonteksteissaan esiintyvää random-sanan sananmuotoa, jotka olen seulonut Suomi24-sivustolta kerätystä korpuksesta. Analysoin lausekkeita konstruktioina, joissa random saa erilaisia merkityksiä riippuen siitä, millaisessa konstruktiossa ja millä paikalla se esiintyy. Aineistoni jakaantuu yhdeksään erilaiseen konstruktioon, joissa random-sana voi esiintyä niin edussanana kuin laajennuksenakin. Random-sanan merkitys ja sanaluokkastatus vaihtelevat konstruktion mukaan. Yleisimmin random-sanaa käytetään aineistossani taipumattomana adjektiivimääritteenä, jolloin random ei kongruoi lausekkeen edussanan mukaan. Myös adverbikäyttö on yleistä: silloin random esiintyy adessiivin tai essiivin yksikössä ja kuvaa tapaa. Random toimii usein myös lauseen subjektina tai objektina ja on tällöin substantiivi. Random-sanan käyttö suomessa on siis hyvin moninaista, ja käytön selvittäminen antaa tietoa paitsi sanasta, myös uusien lainasanojen käyttäytymisestä suomen kielessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Käsmä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.