University of Oulu

Kansanetymologisia tulkintoja Oulun kaupungin paikannimistä

Saved in:
Author: Rajaniemi, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081182
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rajaniemi, 2018
Publish Date: 2018-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee suomalaisten käsityksiä Oulun kaupungin paikannimien alkuperästä. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoin kielenkäyttäjät selittävät paikannimien syntyä, miten assosiaatiot ja konnotaatiot vaikuttavat vastaajien nimitulkintoihin ja millaisia nimiä vastaajien on helppo ja millaisia vaikea selittää. Tutkimukseen on valittu kymmenen kaupunginosannimeä Oulun kaupungista. Tutkielman aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, ja vastaajien tehtävänä on ollut selittää paikannimien syntyä ja sitä, mihin heidän nimitulkintansa perustuvat. Kaikista vastauksista on suodatettu 50 ensimmäistä tutkielmaa varten. Tutkimuksessa aineisto on käsitelty ensisijaisesti kvantitatiivisesti, mutta osittain myös kvalitatiivisesti. Tutkielman tulokset osoittavat, että vastaajat selittävät paikannimien syntyä pitkälti assosiaatioiden ja konnotaatioiden avulla. Kaikki tähän tutkielmaan valitut nimet, myös semanttisesti hämärät, ovat herättäneet vastaajissa jonkinlaisia assosiaatioita. Vähiten assosiaatioita on syntynyt läpinäkyvämpien nimien kohdalla, kun taas läpinäkymättömämpien nimien kohdalla assosiaatioita ja myös konnotaatioita on syntynyt enemmän. Nimen läpinäkyvyys tai -näkymättömyys on vaikuttanut myös siihen, millaisia nimiä vastaajien on ollut helppo ja millaisia vaikea tulkita. Analyysi osoittaa sen, että mitä läpinäkyvämpi nimi on ollut, sen helpompi sitä on ollut myös tulkita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Rajaniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.