University of Oulu

Konsonanttivartalosta vokaalivartaloon verbien purra, surra, tulla ja mennä nut- ja tu-partisiipeissa

Saved in:
Author: Sirviö, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081186
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Sirviö, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani aihe on vokaalivartaloiden yleistyminen verbien tulla, mennä, purra ja surra NUT- ja TU-partisiipeissa. Yleiskielisesti NUT-partisiippi esiintyy esimerkiksi surra-verbissä muodossa surrut, mutta vokaalivartaloistumisen johdosta on yleistymässä muoto surenut. Tarkastelen lause- ja lausekeyhteyksiä, joissa vokaalivartaloisia muotoja esiintyy sekä sitä, onko vokaalivartaloistuminen yleisempää harvinaisemmissa kuin yleisemmissä perussanoissa. Valitsin verbit purra ja surra, koska ne ovat harvinaisempia perussanoja sekä verbit tulla ja mennä, koska ne ovat yleisempiä perussanoja. Aineistoni on kerätty Korpin Suomi24- ja Ylilauta-keskustelupalstoilta. Yhteensä aineistossa on 194 vokaalivartaloista esiintymää. Tutkielmani havaintona on, että vokaalivartaloiset muodot ovat yleisempiä harvinaisemmissa perussanoissa. Tämän lisäksi tutkielmassani selvisi, että vokaalivartaloiset NUT- ja TU-partisiipit esiintyvät liittomuotoina, verbiliittoina, adjektiivimaisina, referatiivirakenteessa, temporaalirakenteessa tai substantiivilausekkeen tehtävissä (esimerkiksi objektina).
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Sirviö, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.