University of Oulu

Haukiputaalaisen suurperheen sisäinen variaatio jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä

Saved in:
Author: Koivisto, Aada1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081187
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Koivisto, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani haukiputaalaisen suurperheen sisäistä variaatiota jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien osalta. Aineistoni olen kerännyt nauhoittamalla informanttien puhetta luonnollisissa puhetilanteissa. Informanttien käymät keskustelut ovat sellaisia, että ne olisi käyty ilman nauhoitustilannettakin. Nauhoittamissani keskusteluissa on mukana vaihteleva määrä informantteja. Enimmillään heitä on keskustelemassa seitsemän ja vähimmillään kaksi. Tutkimukseni on sosiolingvististä variaationtutkimusta ja olen kvantitatiivista metodia käyttäen jaotellut aineistoni sekä informanttien että vokaaliyhtymien mukaan. Analysointini tapahtuu sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Tutkielmani tärkeimmät havainnot liittyvät vokaaliyhtymien variantteihin informanteittain sekä perheen tyttöjen ja poikien välisiin eroihin. Analyysini osoittaa, että perheen pojilla paikallismurteen mukaiset edustumat ovat yleisempiä kuin tytöillä. Tytöt puolestaan käyttävät enemmän yleiskielen mukaisia tai laajalle levinneitä variantteja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aada Koivisto, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.