University of Oulu

Dialogisuus ja persoonat päiväkirjatekstissä

Saved in:
Author: Kivikallio, Meeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081188
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kivikallio, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Käsittelen tutkielmassani dialogisuutta ja persoonia päiväkirjatekstissä. Keskityn tutkielmassani erilaisiin persoonamuotoihin sekä niiden viittaussuhteisiin. Aineistonani on vuonna 1911 syntyneen varsinaissuomalaisen naisen 1980-luvulla kirjoitettu päiväkirja. Tutkimukseni on aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Analysoitavia muotoja ovat nollapersoonat, passiivi, sekä yksikön toinen persoona. Lisäksi tutkin monikon ensimmäisellä ja kolmannella persoonalla sekä muilla sanavalinnoilla luotavia sisä- ja ulkoryhmiä. Nollapersoonalla kirjoittaja viittaa pääasiallisesti itseensä. Passiivitapauksissa viittauksen kohteena on usein isompi ihmisjoukko, jonka tarkempi määrittäminen voi olla haastavaa tai tarpeetonta. Yksikön toista persoonaa kirjoittaja käyttää kertoessaan miehensä kuolemaa edeltävistä hetkistä. Aineistosta löytyviä sisäryhmiä ovat muun muassa kirjoittaja perheineen ja kirjoittaja sisaruksineen. Ulkoryhmiä taas ovat esimerkiksi kirjoittajan sisarukset perheineen, sekä määrittelemätön muut. Siihen, millä tavalla kirjoittaja viittaa itseensä tai muihin, vaikuttaa konteksti, puheenaihe sekä kirjoittajan ja toisen henkilön sosiaalinen etäisyys. Kovin yleistäviä johtopäätöksiä ei näin suppean aineiston pohjalta kuitenkaan voi tehdä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Meeri Kivikallio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.