University of Oulu

Nut-partisiipin variaatio Pielaveden murteessa

Saved in:
Author: Haatainen, Petra1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802081189
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Haatainen, 2018
Publish Date: 2018-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassani tarkastelen NUT-partisiipin variaatiota Pielaveden vanhassa pitäjänmurteessa. Pielavesi kuuluu Pohjois-Savon maakuntaan ja Pielaveden murre pohjoissavolaisiin murteisiin. Aineistonani käytän SKNA:n murrenauhoitteita neljältä eri kielenoppaalta, jotka ovat kaikki syntyneet 1800-luvun lopulla. Kielenoppaista kaksi on miehiä ja kaksi naisia. Tutkimukseni päätarkoitus on selvittää, mitä NUT-partisiipin variantteja Pielaveden murteessa esiintyy ja millainen jakauma niillä on. Kiinnitän huomiota myös savolaismurteille tyypillisen essiivimuotoisen NUT-partisiipin haplologiseen lyhenemiseen sekä t:ttömän nominatiivin loppukahdennukseen. Tutkimus edustaa pääosin perinteistä dialektologiaa, mutta sosiolingvistisen näkökulman siihen tuo variaation tarkastelu eri puhujien välillä. Aineistossa esiintyvät NUT-partisiipin variantit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: essiivi- ja nominatiivimuotoiset partisiipit. Essiivimuotoisia partisiippeja ovat alkuperäinen, lyhentymätön essiivi (antanunna) sekä sen haplologisesti lyhentynyt muoto (antana). Nominatiivimuotoisia partisiippeja ovat t:tön (antanu) sekä t-loppuinen (antanut) nominatiivi. t:tön nominatiivi esiintyy Pielaveden murteessa sekä loppukahdenteisena (antanup pois) että vokaaliloppuisena (antanu pois). Aineiston perusteella Pielaveden murteen yleisin NUT-partisiipin variantti on haplologisesti lyhentynyt essiivi, jota esiintyy runsaasti kaikkien neljän informantin puheessa. Toiseksi yleisin variantti on loppukahdenteinen t:tön nominatiivi, jota esiintyy jokaisella informantilla vähintään kerran ja joka on kummallakin miesinformantilla ainoa käytetty nominatiivinen variantti. Lyhentymätöntä essiiviä käyttävät muutamia kertoja kaikki informantit ja vokaaliloppuista t:töntä nominatiivia esiintyy naisinformanteilla, mutta niiden osuudet jäävät varsin pieniksi. t-loppuinen nominatiivi esiintyy aineistossa yhden kerran. Essiivimuotoiset partisiippivariantit ovat aineiston perusteella Pielaveden murteessa hieman yleisempiä kuin nominatiiviset. Alkuperäinen, lyhentymätön essiivi vaikuttaa olevan lähes kadonnut, sillä se esiintyy enää olla- ja tulla-verbeissä. t:tön nominatiivi esiintyy yleensä loppukahdenteisena.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petra Haatainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.