University of Oulu

3.-luokkalaisten oppilaiden kokemuksia breakdancesta osana peruskoulun tanssikasvatusta

Saved in:
Author: Tiiro, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091206
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tiiro, 2018
Publish Date: 2018-02-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Tenhu, Tapio
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on jatkoa syksyllä 2016 kirjoittamaani kandidaatintutkielmaan ”Breakdance osana suomalaisen peruskoulun tanssikasvatusta”. Kandidaatintutkielma toimii teoreettisena viitekehyksenä tässä pro gradu -tutkielmassa. Toteutin 3.-luokkalaisille oppilaille breakdance opetuskokonaisuuden Terva-Toppilan alakoulussa syksyllä 2016. Tämän tutkielman tärkein tavoite on tutkia oppilaiden saatuja kokemuksia breakdance opetuskokonaisuudesta. Keräsin aineiston ennakkokyselylomakkeilla, jälkikyselylomakkeilla ja lyhyillä ryhmähaastatteluilla. Analysoin tutkimustuloksia fenomenografisen analyysin avulla. Käsittelen oppilaiden vastauksia luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan koulussa opetettava tanssi voi olla mitä tahansa tanssia, kunhan se toteuttaa opetussuunnitelman asettamat tavoitteet tanssinopetukselle. Breakdance toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tanssikasvatukselle asetetut tavoitteet. Esittelen tutkielmassa tanssin mahdollisuuksia ja haasteita, joita breakdancen ja tanssin opettaminen yleensäkin peruskoulussa pitää sisällään. 2000-luvun tieteelliset julkaisut puoltavat tanssin tärkeyttä koulussa. Tanssi on tärkeä osa lasten ja nuorten kasvatusta sekä edistää oppilaiden kokonaisvaltaista oppimista.

Tarkastelen tanssia länsimaalaisen tanssintutkimuksen ja tanssifilosofisesta näkökulmasta. Tutkielmassa tärkeässä roolissa ovat myös liikunnan- ja musiikintutkimuksen tuomat näkökulmat tanssintutkimuksen rinnalle. Oleellista tutkielmassa on tuoda esille breakdancen ja hip hop -kulttuurin historiaa ja terminologiaa. Tutkielmassa avataan kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmaa ja pohditaan tanssin tuomia integraation mahdollisuuksia peruskoulun opetuksessa.

Tämä tutkielma tuo arvokasta tietoa suoraan oppilailta, heidän ennakkosuhtautumisesta tanssia kohtaan, sekä opetuskokonaisuuden jälkeisistä kokemuksista breakdance opetuskokonaisuudesta. Tämän tutkielman tutkimustulos on se, että breakdance sopii peruskoulun tanssikasvatuksen oppianesisältöihin. Tutkielma osoittaa myös sen, että oppilaiden suhtautuminen tanssia kohtaan muuttui paremmaksi opetuskokonaisuuden jälkeen. Oppilaiden saamat kokemukset opetuskokonaisuudesta olivat pääosin positiivisia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Tiiro, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.