University of Oulu

Massiivitiilirakenteinen asuinkerrostalo : yksilöllistä asumista Oulun Asemakadulle

Saved in:
Author: Jerkkola, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 13.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091216
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Jerkkola, 2018
Publish Date: 2018-02-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni Massiivitiilirakenteinen asuinkerrostalo on suunnitelmapainotteinen työ, jossa tavoitteena on suunnitella yksilöllistä, arkkitehtonisesti kiinnostavaa ja laadukasta asuinrakentamista Asemakadulle Oulun ruutukaavakeskustaan täydennysrakentamisena olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen.

Työn innoittajana ovat 1900-luvun alun tiilimuurirunkoiset kaupunkikivitalot, joissa lähes kaikki kantavat pystyrakenteet muurattiin tiilestä vuosisatoja jatkuneen rakentamisen tavan mukaisesti. Massiivitiilirakenne on yksiaineisena rakenteena yksinkertainen, kestävä ja tiilen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet luonnonmateriaaleja, jotka eivät sisällä ympäristölle haitallisia aineita.

Työssäni pohdin, millainen on hyvä asunto omien kokemusteni ja havaintojeni pohjalta. Tärkeiksi asioiksi nousevat ympärikuljettavuus, valon ja tilan virtaaminen tilasta toiseen ja se, että sisään astuttaessa eteisestä näkee ulos. Tavoitteena on suunnitella asuntoja, jotka ovat avaria, valoisia ja joissa materiaalien tuntu ja tilojen kokemuksellisuus ovat vahvasti läsnä. Työ sisältää selostuksen ja yhden asuinkerrostalon suunnitelmat korttelin mittakaavasta detaljiratkaisuihin.

Abstract

This thesis, named Solid Brick-built Apartment Building — Individual Living in the Center of City of Oulu is a project-based work with goal in designing individual and interesting housing of high standards, in the scheme of complementary building amongst existing housing at the city center of Oulu.

The work was inspired by masonry walled urban brick houses of the early 20th century, in which almost all bearing vertical structures were built of stone according to traditions extending back hundreds of years. Solid brick structure, as one single element, is simple, durable and produced of natural environment-friendly raw materials.

In this work, I discuss the aspects of good housing based on my own experiences and observations. Special importance is given to the flow of light and space, accessibility round the rooms, and the ability to see out when entering an apartment. Major goals in apartment design comprise spaciousness, lightness, feel of materials and the presence of experience of space. This work includes a written report and the design of one apartment building from site plan scale to interior details.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Jerkkola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.