University of Oulu

Raatin nuorisotalon uudelleenkäyttö- ja korjaussuunnitelma

Saved in:
Author: Nurminen, Maisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 194.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091217
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Nurminen, 2018
Publish Date: 2018-02-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ylimaula, Anna-Maija
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Oulujoen suistossa Raatinsaarella sijaitseva Raatin nuorisotalo on saanut nykyisen nimensä toimittuaan Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotilana. Rakennuksen puuosa rakennettiin ravintolaksi vuonna 1874. Ravintolatoiminta jatkui ensimmäiseen maailmasotaan saakka. Maailmasodan jälkeen rakennus luovutettiin Oulun suojeluskunnan käyttöön. Suojeluskunta rakennutti vuonna 1933 kivirakenteisen laajennuksen, jonka suunnitteli lääninarkkitehti Gustaf Strandberg. Suojeluskuntatoiminnan loppuessa vuonna 1944 rakennus lahjoitettiin Oulun Tuomikirkkoseurakunnalle nuorisotyön käyttöön. Vuodesta 1996 rakennuksessa on toiminut seurakunnan lisäksi Oulun Nuorten miesten kristillinen yhdistys (NMKY).

Arkkitehti Gustaf Strandberg (1898–1953) toimi Oulun lääninarkkitehtina vuosina 1932–1949. Strandberg suunnitteli lukuisia rakennuksia muun muassa Helsinkiin ja Kuopioon. Hänen päätyönsä keskittyvät kuitenkin Ouluun ja sen ympäristöön. Strandbergin kohteet Oulussa ovat pääosin liike- ja asuinrakennuksia. Strandberg on suunnitellut Ouluun muun muassa useamman pankin konttorirakennuksen. Strandbergin tunnetuimpia töitä Oulussa ovat esimerkiksi Säästöneliö Tuirassa, Oulun Puhelimen toimitalo Kauppurienkadulla, Svenska Privatskolanin rakennukset Sepänkadulla, piirimielisairaalan ylilääkärin asunto Peltolassa ja suojeluskunnan rakennus Raatissa. Muita Strandbergin kohteita Pohjois-Suomessa ovat muun muassa Iin kirkko ja Kemin pappilarakennus.

Raatin nuoristalossa yhdistyvät omaleimaisesti nikkarityylinen huvila-arkkitehtuuri rakennuksen puisessa osassa ja funktionalismi rakennuksen kiviosassa. Rakennus on säilynyt hienona kokonaisuutena hyvin alkuperäisessä muodossa. Rakennus vaatisi kunnostusta ja pääsisi paremmin oikeuksiinsa, jos sen ympäristöä siistittäisiin ja kasvillisuutta harvennettaisiin.

Oulun seurakuntayhtymä pyrkii tiivistämään toimintojaan ja harkitsee Raatin nuorisotalon omistusosuutensa myymistä. Diplomityön tilaajana seurakuntayhtymä haluaa nähdä millaisia mahdollisuuksia rakennuksen käyttötarkoitukseksi olisi olemassa. Diplomityössä esitän rakennukselle kolmea vaihtoehtoista käyttötarkoitusta; ravintolakäytön, monitoimitilakäytön sekä asuinkäytön. Asuinkäytön mahdollisuuksia tutkin hieman laajemmin tilaajan toiveesta. Pohdin myös rakennuksen käytön lisäämistä sen pihan ja ympäristön toimintoja kehittämällä.

Aihe on hyvin ajankohtainen. Raatinsaaren vieressä sijaitseva Kuusisaari kunnostettiin tapahtuma- ja virkistyspuistoksi. Oulun kaupunki on tutkinut Raatinsaaren etelärannan kehittämistä mahdollisen asuinkäytön kautta vuosina 2016–2017. Suunnitelma aiheutti kiivasta keskustelua kaupunkilaisten keskuudessa. Ranta haluttiin julkiseen käyttöön ja kaupunki muutti suunnitelmiaan.

Abstract

Youth center of Raati, located in the delta of river Oulu has gotten its current name after functioning as a youth center for the Oulu cathedral parish. The wooden part of the building was built in 1874 as a restaurant which continued to operate until the first world war. After the world war the building was given to the civil guard of Oulu. In 1933 the civil guard built a stone structure extension which was designed by county architect Gustav Strandberg. When the civil guard stopped its activities in 1944 the building was donated to the Oulu cathedral parish to be used for the youth work. Young Men’s Christian Association (YMCA) of Oulu has also operated in the building since 1996.

Architect Gustaf Strandberg (1898–1953 ) worked as the county architect of Oulu in years 1932–1949. Strandberg designed several buildings in for example Helsinki and Kuopio. His main work focused on Oulu and its surroundings. Strandbergs buildings in Oulu are mostly commercial buildings and residential buildings. Strandberg has designed multiple bank offices in Oulu among other things. The most famous designs of Strandberg in Oulu are for example Säästöneliö in Tuira, Oulun Puhelin office building in Kauppurienkatu, Svenska Privatskolans buildings in Sepänkatu, mental hospitals medical superintendents house in Peltola and the civil guards building in Raati. Other Strandbergs buildings in northern Finland are for example church of Ii and the vicarage of Kemi.

The youth center of Raati combines Renaissance Revival architecture in the wooden part and functionalism in the stone structure part in a characteristic way. The building has preserved well as a whole in very original form. The building would need renovation and do itself justice if the surroundings were tidied up and vegetation thinned out.

The Oulu Parish Union aims to compress its functions and considers on selling its share of the Youth Center of Raati. As the client of this master’s thesis the union wants to see what kind of possible uses there would be for the building. In the thesis I present three different uses; restaurant, multi-purpose building and a residential building. The last option is researched more widely as a request of the client. I also discuss increased use of the building by developing the yard and the surroundings of the building.

The subject is very current. Kuusisaari which is located next to Raatinsaari, was refurbished as recreational park to be used also for events. The city of Oulu has researched using the southern shore of Raatinsaari for residential use in years 2016–2017. The plans caused intense discussion amog citizens of Oulu. The shore was wanted for public use and the city did change its plans.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maisa Nurminen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.