University of Oulu

Lastenkirjallisuus arvojen välittäjänä ja alakoulun arvokasvatuksen välineenä

Saved in:
Author: Autio, Monika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802101223
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Autio, 2018
Publish Date: 2018-02-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmani aihe on lastenkirjallisuus arvojen välittäjänä ja alakoulun arvokasvatuksen välineenä. Tutkin, millaisia arvoja lastenkirjat pitävät sisällään, ja miten lastenkirjallisuutta voidaan hyödyntää alakoulun arvokasvatuksessa. Lisäksi tutkin lasta lukijana, opettajaa arvokasvattajana ja lastenkirjallisuutta kirjallisuuden lajina. Arvon käsite sitoutuu tiukasti moraalin ja etiikan käsitteisiin, jotka pohjautuvat hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän määrittelylle. Arvokasvatus harjoittaa kognitiivis-rationaalista pohdintaa, mikä tekee siitä moraalisen ajattelun kehittämistä. Lapsen moraali kehittyy rinnakkain kognitiivisten taitojen kanssa. Lapsi hakee kaunokirjallisuudesta samastumisen kohteita, ja pääsee kirjoja lukiessaan asettumaan erilaisten ihmisten asemiin. Kirjan päähenkilö toimii joko samastumisen tai identifioitumisen kohteena. Kaunokirjallisuutta voidaan käyttää oppilaan eettisen kasvun tukemiseen. Lastenkirjat pitävät aina sisällään jonkinlaisia arvoja. Näistä arvoista opettajan on hyvä arvokasvattajana olla tietoinen. Aiemmin lastenkirjat pitivät sisällään moraalisia opetuksia ja nöyryyden, hurskauden ja rehellisyyden kaltaisia arvoja. Arvot vaihtelivat sen mukaan, mille sukupuolelle kirja oli suunnattu. Nykyään lastenkirjallisuudessa painottuu vuoden 2014 opetussuunnitelmankin peräänkuuluttama suvaitsevaisuus. Alakoulussa arvojen käsittely liittyy uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen lisäksi opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin. Opettaja toteuttaa omaa arvokasvatustaan opetussuunnitelman ohella käytännön opetustyössä. Arvokasvatuksessa voidaan hyödyntää lastenkirjoja, ja arvokasvatuksen opetusmenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua ja erilaisia kirjallisuuteen liittyviä harjoitteita ja tehtäviä. Keskustelun kautta esiin tulevat erilaiset mielipiteet ja konfliktitilanteet vaikuttavat moraalisen arvostelukyvyn kehitykseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Monika Autio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.