University of Oulu

Mobile augmented reality client for citizen participation

Saved in:
Author: Niemelä, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802101224
Language: English
Published: Oulu : A. Niemelä, 2018
Publish Date: 2018-02-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Koskela, Timo
Reviewer: Koskela, Timo
Pouke, Matti
Description:
The objective of this master’s thesis was to develop a mobile augmented reality (MAR) client application that enables citizen participationin design of services, products and city plans, for example. The application was developed to be a part of an existing citizen participation platform. The interest was on finding out what functions such an application should provide and what kind of user interface (UI) it should have. The application was developed iteratively, by building prototypes in parallel with researching best practices from existing literature. Especially finding suitable tracking solutions for MAR applications were of concern, so that desired functionalities could be provided. The final prototype enabled users to explore urban environment through augmented reality (AR) and find location-based surveys. The surveys could present city plans in AR and ask the users’ opinions on the plans. For evaluation, the application was tested with real users (n = 9) in authentic environment. Quantitative data was gathered with questionnaires to evaluate the usability of the application. In addition, semi-structured interviews were used to gather qualitative data. The results give some indications that simple graphical user interface together with the AR provides an approachable way to control such an application. However, more interactive functionalities could be required to make such an application interesting for the users. In addition, much effort isneeded to address tracking and content management, before large-scale MAR citizen participation can be fully realized.
see all

Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää mobiilin lisätyn todellisuuden (MAR, mobile augmented reality) sovellus, jolla kansalaiset voivat osallistua esimerkiksi tuotteiden, palveluiden ja kaupungin suunnitteluun. Sovellus kehitettiin osaksi jo olemassa olevaa käyttäjien osallistamisalustaa. Työllä pyrittiin selvittämään, mitä toiminnallisuuksia sovelluksen tulisi tarjota ja millainen käyttöliittymä sillä tulisi olla. Kehitystyö tapahtui iteratiivisesti. Työn aikana kehitettiin useita prototyyppejä samanaikaisesti etsien parhaita ratkaisuja kirjallisuudesta. Erityisen kauan etsittiin sopivaa seurantatekniikkaa haluttujen haluttujen ominaisuuksien tarjoamiseksi. Lopullisella prototyypillä käyttäjät pystyvät tutkimaan kaupunkiympäristöä lisätyn todellisuuden kautta ja löytämään sijaintiin perustuvia kyselyitä. Kyselyihin voi liittyä kaupunkisuunnitelmia, jotka esitetään lisätyssä todellisuudessa ja joista käyttäjät voivat antaa mielipiteensä. Sovellusta evaluoitiin käyttäjätestein (n = 9) autenttisessa ympäristössä. Sovelluksen käytettävyyttä arvioitiin kvantitatiivisilla kyselyillä. Lisäksi kerättiin kvalitatiivista tietoa haastatteluilla. Tulokset viittaavat suuntaa antavasti, että yksinkertainen graafinen käyttöliittymä yhdistettynä lisättyyn todellisuuteen tarjoaa helposti lähestyttävän käyttöliittymän. Jotta sovellus kiinnostaisi käyttäjiä, tulisi sen samalla kuitenkin tarjota interaktiivisempia toiminnallisuuksia. Lisäksi, laajamittainen seuranta ja sisällön hallinta vaativat vielä paljon työtä, ennen kuin mobiilia lisättyä todellisuutta voidaan mielekkäästi hyödyntää käyttäjien osallistamisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Niemelä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.