University of Oulu

Learning theories in action in a second grade pupils’ English lesson : a case study

Saved in:
Author: Aho, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802101226
Language: English
Published: Oulu : M. Aho, 2018
Publish Date: 2018-02-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
This study reviews English teaching for second grader pupils in Finland. It focuses on the teacher’s role in children’s language learning and meaning making and the execution of sociocultural and ecological learning theories in an English classroom. In addition to sociocultural and ecological learning theories, the theoretical framework is based on earlier studies on language teaching and learning in a classroom setting and the national curriculum. The study is a case study conducted in an elementary school. The data was collected by observing an English lesson and interviewing the teacher. Three themes emerged in the analysis of the findings: learning through play, meaning making through multimodal resources, and guiding and providing affordances. The first two themes involve the methods and materials the teacher employs in teaching, and the last one reviews her role in the English lesson. The study sheds light on how the sociocultural and ecological learning theories and the national curriculum are visible in the three aspects found in the study.
see all

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan englannin opettamista toisen luokan oppilaille. Tutkimuksen keskiössä on opettajan rooli kielenoppimisessa ja työstämisessä. Se pyrkii tarkastelemaan, miten sosiokulttuuriset ja ekologiset oppimisteoriat sekä vuonna 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma näkyvät englannin opetuksessa. Tutkimuksessa luodaan katsaus aiempaan kielenoppimista koulukontekstissa käsittelevään tutkimukseen. Tutkimus on tapaustutkimus, joka koostuu peruskoulussa toteutetusta toisen luokan englannin tunnin tarkkailusta, sekä opettajan haastattelusta. Tutkimuksen löydöksissä nousi esiin kolme teemaa: ”oppiminen leikin kautta”, ”kielen työstäminen multimodaalisten keinojen avulla” ja ”ohjaaminen ja affordanssien tarjoaminen”. Kaksi ensimmäistä teemaa koskevat opetustapoja ja materiaaleja, joita opettaja käyttää. Viimeinen taas käsittelee opettajan roolia englannin tunneilla. Tutkimus valottaa, kuinka sosiokulttuuriset ja ekologiset oppimisteoriat sekä opetussuunnitelma näkyvät näissä kolmessa esiinnousseessa englannin opetuksen osassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Aho, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.