University of Oulu

Tien kuivatus ja roudan vaikutus sen toimivuuteen

Saved in:
Author: Sirviö, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802171242
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sirviö, 2018
Publish Date: 2018-02-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan tien kuivatusta ja roudan vaikutusta kuivatukseen. Lisäksi työssä perehdytään syvemmin tien rakenteeseen. Työn tavoitteena on selvittää millä tavoin tierakennetta kuivatetaan ja vaikuttaako routa kuivatukseen. Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä. Tietä pyritään kuivaamaan ohjaamalla valuma-, sulamis- ja pintavesiä pois tierakenteesta ojilla ja oikealla tienmitoituksella. Sijoittamalla suodatinkerros routakerroksen alle, saadaan katkaistua veden nousu pohjamaasta eristeeseen. Kuivatusta voidaan tehdä myös rumpujen ja sadevesiviemäreiden avulla. Routa vaikuttaa kuivatukseen erityisesti sulamisvaiheessa. Jos roudan sulamisvesien poistumisesta ei huolehdita, vesi jää vielä sulamattoman roudan päälle muodostaen vesialtaan. Tällöin pohjamaa pysyy veden kyllästämänä ja tien kantavuus alenee. Routa voi myös vaurioittaa rumpuja, jolloin vettä pääsee tierakenteeseen.
see all

This bachelor’s thesis examines the drying of the road and the effect of frost on drying. The work also takes a closer look at the structure of the road. The aim of the thesis is to find out how the road structure will dry and does the frost effect on drying. The work was done as literature review. The road is dried by controlling leachate, melt water and surface water from the road structure through ditches and right road design. By placing the filter layer under the frost layer, it is possible to cut off the water from the bottom to insulator. Drying can also be done by drums and drains for rainwater. Frost affects the drying process especially in the melting place. If there is no escape from the melting water of the frost, the water remains on unmistakable frost to form the water pool. In this case, the basin will remain saturated with water and the bearing capacity of the road will be reduced. Frost can also damage drums, allowing water to reach the road structure.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Sirviö, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.