University of Oulu

Intraoperatiivisen veren parathormonipitoisuuden mittaamisen hyödyt primaarin hyperparatyreoosin leikkaushoidossa

Saved in:
Author: Kekäläinen, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802201245
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kekäläinen, 2018
Publish Date: 2018-02-20
Thesis type: Other thesis
Tutor: Mäkelä, Jyrki
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Description:

Tiivistelmä

IOPTH-mittaus on tullut edellisen vuosikymmenen aikana uutena leikkauksen aikaisena monitorointimenetelmänä lisäkilpirauhasten liikatoiminnan leikkaushoidon tueksi. Menetelmän avulla saadaan vain minuuttien viiveellä tietoa veren PTH-pitoisuuksista, jonka avulla kirurgi pystyy arvioimaan parathormonia tuottavan kudoksen jäljellä olevaa määrää. IOPTH -mittaukset otettiin Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa käyttöön alkuvuonna 2013.

Tässä tutkimuksessa on vertailtu vuosina 2009–2011 leikattujen ryhmää, jossa IOPTH-mittaus ei vielä ollut käytössä, vuosina 2013–2015 leikattujen ryhmään, jolloin IOPTH-mittaus oli käytössä. Tutkimuksessa tarkkailtiin IOPTH-mittausten käyttöön oton vaikutuksia leikkauskomplikaatioiden lukumäärään, bilateraalisen eksploraation tarpeeseen sekä leikkauksen kestoon. Lisäkilpirauhasleikkauksissa potilasaineisto oli rajattu primaareihin hyperparatyreoosileikkauksiin, MEN- sekä familiaaliset hyperparatyreoosipotilaat jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Potilasaineistona käytettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa kyseisinä vuosina leikattuja hyperparatyreoosipotilaita, joita yhteensä oli 164.

Tutkimuksessa havaittiin leikkausajan pidentyneen IOPTH-mittausten käyttöönoton myötä keskimäärin jopa 25,64 minuuttia. IOPTH-mittausten ei havaittu vähentävän bilateraalisen eksploraation eikä komplikaatioiden määrää. Preoperatiivisten kuvantamisten tarkkuudesta, hyperplastisten rauhasten esiintyvyydestä eikä adenoomien sijainnista löydetty selittäviä tekijöitä leikkausajan pidentymiselle.

IOPTH-mittausten käyttöönotto on auttanut kirurgeja antamalla heille pienellä viiveellä informaatiota siitä, onko hyperparatyreoosia aiheuttanut muutos saatu poistettua vai ei. Tämän tutkimuksen perusteella mahdollista lisähyötyä, kuten komplikaatioiden, bilateraalisen eksploraation tai leikkauksen keston vähenemistä ei kuitenkaan ollut osoitettavissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Kekäläinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.