University of Oulu

Murtosokasta SPoF-ilmiöön

Saved in:
Author: Paavola, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802201246
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Paavola, 2018
Publish Date: 2018-02-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Yllättävät koneen tai muun teknisen järjestelmän vikauttavat ongelmat ovat tapauskohtaisia, mutta niiden ratkaisua on mahdollista ideoida tekniikan eri alojen käytännöistä. Tässä työssä tarkastellaan analogian käyttöä ja mahdollisuuksia tutkimusmenetelmänä kahden tekniikan eri alan ongelman ratkaisuissa. Esimerkkinä opinnäytetyössä käytetään perämoottorin murtosokkaa, joka estää ulko- puolisen häiriön leviämisen moottoriin. Tiedonsiirto-ongelmissa yllättäviä, joskus jopa koko järjestelmän lamauttavia, yhdessä kohdassa esiintyviä virheitä kutsutaan SPOF-ongelmaksi. Opinnäytetyössä otetaan kirjallisuudesta esimerkkejä sekä perämoottorin murtosokan että SPOF-ilmiön ominaisuuksista. Lähtökohtana on, että murtosokka on ratkaisu ongelmaan, SPOF-ilmiö puolestaan on ongelma, jonka ratkaisemisessa voitaisiin käyttää murtosokan toiminnallisia ominaisuuksia eli niin sanottuja ”ohjelmallisia murtosokkia”.
see all

The shear pin of the outboard motor is very useful protection against greater damages, if something hits the propeller. In other words shear pin is preventing and isolating these errors spreading to the rest of the system. Acronym SPOF (Single Point of Failure) describes the situation, when the single point fails and according to that the entire system will be broken at least awhile. In this thesis the analogical reasoning is used to find out, if it possible to support conclusion that SPOF problems of the data communication in the computer networks are possible to prevent by the “programmable shear pin”. Few similarities are highlighted between power transmission and data communication. These similarities are used to justificate the use of Intel Management Engine platform to provide location for these “programmable shear pins”.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Paavola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.