University of Oulu

Sukupuolitautitutkimuksiin hakeutuvan potilaan profiili ja toiminnan muutoksen vaikutus potilasprofiiliin

Saved in:
Author: Hylkinen, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802201252
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hylkinen, 2018
Publish Date: 2018-02-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Huilaja, Laura
Reviewer: Tasanen-Määttä, Kaisa
Huilaja, Laura
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni päätavoitteena oli tarkastella OYS:n sukupuolitautipoliklinikan vuonna 2012 aloitettua toiminnan muutosta lääkärilähtöisestä toiminnasta hoitajalähtöisempään suuntaan. Samalla tarkastelin myös muutoksen vaikutusta sukupuolitautipoliklinikan potilasprofiiliin. Tässä tarkastelussa käytin aineistona OYS:n sukupuolitautipoliklinikalla vuosien 2012–2016 aikana kerättyjä Qlick view -tilastoja, joista sain tarkasteltavaksi kokonaiskävijämäärät, miesten ja naisten kävijämäärät eli sukupuolen sekä eri ikäryhmien kävijämäärät.

Lisäksi tutkimuksessa tarkastella OYS:n sukupuolitautipoliklinikan potilasprofiilia tarkemmin. Potilasprofiilin saamista varten keräsimme syksyllä 2016 ja keväällä 2017 yhteensä kahden kuukauden otoksen esitietolomakkeita, jotka potilaat täyttävät heidän saapuessaan sukupuolitautipoliklinikalle vastaanotolle. Näissä esitietolomakkeissa potilailta pyritään kartoittamaan mahdollisimman tarkasti esitietoja hoitoon hakeutumisen syystä. Erimuuttujista saadut kuvaajat on esitetty pylväskaavioina tulosten vertailun helpottamiseksi. Hoitoon hakeudutaan usein suojaamattoman seksin aiheuttaman tartuntaepäilyn vuoksi ja usein osa syynä suojaamattomaan yhdyntään on myös alkoholi. Käytetyistä ehkäisyistä kondomi oli selvästi yleisin.

Tuloksista voi lisäksi huomata sen, että OYS:n sukupuolitautipoliklinikan toiminnan muutos madalsi potilaiden kynnystä hakeutua sukupuolitautitesteihin ja hoitoon. Tämä näkyy hyvin tilastoissa vuosien 2014 ja 2015 välillä tapahtuneessa muutoksessa, jolloin potilas määrät lähes tuplaantuivat aiempaan nähden. Lisäksi samaan aikaan myös naisten määrä kohosi miesten määrää korkeammaksi ja on toistaiseksi pysytellyt korkeampana.

Johdanto-kappale keskittyy Käypä hoito -suositusten ja Pubmed-artikkeleiden avulla Suomessa yleisimmin esiintyvien sukupuolitautien aiheuttajiin, diagnostiikkaan ja hoitoon yleisellä tasolla. Tämän kappaleen tavoitteena on antaa lukijalle yleiskäsitys Suomessa esiintyvistä yleisimmistä sukupuolitaudeista sekä niiden diagnostiikasta ja hoidosta. Tällöin lukija ymmärtää paremmin, mitä sukupuolitautipoliklinikalla hoidetaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Hylkinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.