University of Oulu

Hiihto 4–6-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukena

Saved in:
Author: Korhonen, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803011283
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korhonen, 2018
Publish Date: 2018-03-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Hiihto kuuluu osana suomalaisiin perinteisiin liikuntalajeihin. Hiihto tuo monipuolisuutta ja vaihtelua talven ulkoiluun varhaiskasvatuksessa. Sen avulla saadaan elämyksiä eri aistien välityksillä. Hiihto tukee fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä kehittää motorisia perustaitoja. Lisäksi hiihdossa vuoroittainen rytmikäs eteneminen tukee aivojen kehitystä. Motoristen perustaitojen oppimiseen suotuisin ikä on kahdesta seitsemään vuoteen. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa on tarjottava lapsille monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia kehittää motorisia perustaitojaan. Motoristen perustaitojen osaamisella on tutkimusten mukaan merkitystä lapsen liikkumiselle ja fyysiselle aktiivisuudelle sekä liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten hiihto tukee lasten motoristen perustaitojen oppimista sekä millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla hiihdon opetusta ja oppimista voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Aihe on ajankohtainen, koska Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) painottaa muun muassa oppimisympäristöjen ja leikin merkitystä. Tutkielmassani lähestyn kahden näkökulman kautta hiihdon mahdollisuuksia motoristen perustaitojen oppimisen tukena. Näkökulmat ovat konstruktivistinen oppimiskäsitys ja käsitys motorisesta kehityksestä, joka on dynaamisten systeemien teoria. Näiden näkökulmien kautta lapsi on aktiivinen oppija, joka oppii oman kehonsa, ympäristön ja tehtävän välisessä vuorovaikutuksessa hiihdon avulla motorisia perustaitoja. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, joka on luonteeltaan narratiivinen. Tässä tutkielmassa on tarkoitus koota varhaiskasvattajille tiivistettyä tietoa siitä, miten hiihto voidaan liittää lasten motoristen perustaitojen oppimisen tueksi. Tutkielmani osoittaa, että leikki ja rakennettu oppimisympäristö toimii alle kouluikäisten lasten oppimisen pohjana. Pelit, leikit ja hiihtomaa tarjoavat oppimisympäristön motoristen perustaitojen oppimiseen hiihdon avulla. Lasten luovuus ja motivaatio saadaan herätettyä, kun lapset otetaan mukaan oppimisympäristön suunnitteluun ja valmisteluun. Oppimisympäristöä muokkaamalla lapsille voidaan mahdollistaa tiedostamattomia oppimisen mahdollisuuksia. Aikuisilla on merkittävä rooli oppimisympäristön rakentamisessa ja tavoitteellisen toiminnan suunnittelussa, koska lasten ikä huomioiden esimerkin näyttäminen, välineiden organisointi ja kannustaminen liikkumaan ovat merkityksellisiä asioita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Korhonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.