University of Oulu

Service-oriented approach in base transceiver station platform software design utilizing domain-specific modeling

Saved in:
Author: Grekula, Veikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Communications Engineering, Communications Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803031293
Language: English
Published: Oulu : V. Grekula, 2018
Publish Date: 2018-03-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ylianttila, Mika
Reviewer: Ylianttila, Mika
Bräysy, Timo
Description:
Software (SW) systems are becoming more and more complex due to the need of functionalities in the systems. In the component-based SW design approach, the software is modeled as software components and these components are becoming too extensive to be able to model a SW feature efficiently. A service-based approach can offer an alternative for solving the rising problem of an inefficiency among the component-based SW modeling. Instead of being responsible for the different SW components, in the service-based approach, the SW functionalities are divided into one or more services and further into micro-services. In this thesis, the possibility of replacing the component-based software modeling approach with the service-based SW modeling approach is studied. In this work, an existing set of SW features, that are modeled with a component-based approach, is modeled using the service-based approach. Model-driven software development (MDSD) methods, such as Model Driven Architecture (MDA) and domain-specific modeling (DSM), are utilized to create a service-based solution. The aim of this thesis was to implement a functional service-based model from which the reports can be generated as an output. The created domain-specific modeling language (DSML) and the different abstraction layers of the created model are described in detail. The modeling language and the proposed metamodel were created using MetaEdit+ metamodeling tool provided by MetaCase. The code generators were implemented using MetaEdit+ reporting language (MERL) which is an object-based scripting language. The created service-oriented architecture and the modeling language were evaluated based on the theory, user experience and the reviews of the SW specialists. The evaluation of the proposed metamodel, modeling language and the service-oriented architecture (SOA) stated that the created modeling language and the service-based approach for the SW modeling fulfils the requirements of the DSML and SOA. However, some questions emerged concerning the size of the service and the possibility to create functional entities simultaneously in a faster and efficient way. Due to the promising results of this thesis, future work could investigate the suitable size of a service that the component-based approach can be replaced by the service-based approach by means of efficiency.
see all

Erilaisten toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien kasvanut tarve tekee ohjelmistoista yhä vaativampia toteuttaa. Komponenttipohjaisessa lähestymistavassa ohjelmistosuunnittelussa ohjelmistot on mallinnettu komponentteina. Näiden komponenttien sisältö on tullut liian laajaksi, jotta niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti erilaisten ohjelmistotoiminnallisuuksien mallintamiseen. Myös eri komponenttien yhtäaikaisesta hallinnasta on tullut haasteellista komponenttien rakenteen vuoksi. Palvelupohjainen lähestymistapa voi tarjota ratkaisun komponenttipohjaisen lähestymistavan tehottomuuteen toiminnallisuuksien mallintamisessa. Palvelupohjaisessa lähestymistavassa ohjelmistotoiminnallisuudet on jaettu eri palveluihin, joista jokainen on vastuussa yhdestä laajemmasta osa-alueesta. Tässä diplomityössä tutkitaan mahdollisuutta korvata nykyinen komponenttipohjainen ohjelmistosuunnittelun lähestymistapa palvelupohjaisella lähestymistavalla. Työssä mallinnetaan olemassa oleva komponenttikohtaisella lähestymistavalla mallinnettu toiminnallisuusjoukko palvelukohtaisella lähestymistavalla. MDSD-menetelmiä (Model-Driven Software Development), kuten MDA (Model Driven Architecture) sekä DSM (Domain-Specific Modeling), on hyödynnetty luomaan palvelupohjainen ratkaisu. Diplomityön tavoite on toteuttaa toimiva palvelupohjainen malli käyttäen aluekohtaista mallinnuskieltä, josta koodigeneroinnin avulla voidaan generoida raportteja. Luotu aluekohtainen mallinnuskieli ja luodun metamallin eritasoiset abstraktiokerrokset on kuvattu yksityiskohtaisesti. Metamalli ja mallinnuskieli on kehitetty käyttäen MetaCase:n tarjoamaa MetaEdit+-metamallinnustyökalua. Koodigeneraattorit on luotu olio-ohjelmointiin perustuvalla MERL-ohjelmointikielellä (MetaEdit+ Reporting Language). Luodun palvelupohjaisen arkkitehtuurin ja mallinnuskielen arviointi perustui niiden taustalla olevaan teoriaan, käyttäjäkokemukseen sekä ohjelmistoasiantuntijoiden katselmointikommentteihin. Luodun metamallin ja mallinnuskielen arviointi osoitti, että molemmat täyttivät hyvin niille asetetut vaatimukset. Arviointi herätti myös kysymyksiä koskien palveluiden kokoa ja mahdollisuutta luoda yhtäaikaisesti useita toiminnallisia ohjelmistokokonaisuuksia nopeammin ja tehokkaammin. Lupaavien tulosten myötä jatkossa voitaisiin tutkia palveluiden laajuutta ja mahdollisuutta löytää optimikoko palveluille, jotta nykyinen komponenttipohjainen lähestymistapa voitaisiin korvata palvelupohjaisella lähestymistavalla, jolloin mallinnuksesta tulisi tehokkaampaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veikka Grekula, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.