University of Oulu

Modern fatigue analysis methodology for laser welded joints

Saved in:
Author: Kokko, Rami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803081328
Language: English
Published: Oulu : R. Kokko, 2018
Publish Date: 2018-03-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Laukkanen, Jari
Vaara, Joona
Reviewer: Koivurova, Hannu
Laukkanen, Jari
Description:
Welding has always a deteriorating effect on fatigue strength in structures under dynamic loading. Weld joints induce discontinuity and defects where potential fatigue cracks initiate. In the theory part of this thesis, the laser welding process is discussed in sense of fatigue. The simulation possibilities for welding are introduced. With simulation, such effects as residual stresses, initial distortion and phase changes can be obtained. These residual states can be used in structure and tolerance design. In this thesis, the suitability of fatigue assessment offered in rules and regulations is discussed. A large number of test results was collected from literature in order to determine the common fatigue assessment suitability for the fatigue design of laser-welded joints. Common assessment suitability for the fatigue design of laser-welded joint is discussed on the basics of the results. In this thesis work, the effect of residual stresses on fatigue of welded joints was studied. In the study, the effect of residual stresses on the fatigue behaviour of the base material was studied. The results suggested that residual stresses play a significant role in fatigue. The statistical analysis of the probable defect size was done with test results from literature.
see all

Hitsausliitos aiheuttaa aina väsymisominaisuuksien huonontumista dynaamisen kuormituksen alaisissa rakenteissa. Hitsiliitos aiheuttaa epäjatkuvuutta ja vikoja rakenteisiin, joista väsyminen ydintyy kuormituksessa. Työn teoriaosassa laserhitsauksen prosessi käydään kattavasti läpi väsymiseen johtavien seikkojen valossa. Työssä esitetään hitsauksen numeerisen mallinnuksen mahdollisuuksia. Numeerisella mallinnuksella saadaan esimerkiksi jäännösjännitykset, jäännösmuodonmuutos tai materiaalin faasimuutokset, joita voidaan käyttää hyväksi rakenne- ja toleranssisuunnittelussa. Diplomityössä tutkittiin laserhitsatun liitoksen väsymismitoituksen sopivuutta ohjeiden ja standardien esittämiin menetelmiin. Kirjallisuudesta kerättyjä laserhitsien väsymistestituloksia sovitettiin standardien antamiin mitoitusohjeisiin. Sovituksen tuloksen pohjalta on pohdittu standardimitoituksen haasteita laserhitsatun liitoksen väsymisiän arvioinnissa. Työssä tutkittiin kuinka paljon jäännösjännitykset selittävät laserhitsatun liitoksen väsymiskäyttäytymistä. Numeerisessa analyysissä testisauvalle laskettiin jäännösjännitystila. Sauvan väsymiskäyttäytymistä tutkittiin perusaineen suhteen. Tulokset osoittivat, että jäännösjännityksillä on huomattava merkitys hitsiliitoksen väsymisessä. Testitulosten tilastolliselle hajoamalle johdettiin vian todennäköisyysjakauma kirjallisuuden tulosten perusteella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Rami Kokko, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.