University of Oulu

Kolposkopiakäynnit OYS:ssa vuonna 2015 : papa-näytteen sytologian korrelaatio kolposkopiassa otetun biopsian historiaan

Saved in:
Author: Keränen, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803131353
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Keränen, 2018
Publish Date: 2018-03-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Simojoki, Marja
Reviewer: Puistola, Ulla
Simojoki, Marja
Description:

Tiivistelmä

Sytologisen papa-näytteen korrelaatio biopsia- tai loop-konisaationäytteessä todettuun histologiaan vaihtelee eri tutkimusten välillä. Lisäksi sytologisten ja histologisten muutosten luokittelussa ja tulkinnassa on todettu eroja eri patologien ja eri laboratorioiden välillä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää minkälaisia histologisia muutoksia löytyy eri sytologisten papa-muutosten taustalta Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). Lisäksi tutkimustavoitteena oli katsoa, toteutuvatko Euroopan Kolposkopiayhdistyksen (EFC) asettamat laatukriteerit OYS:ssa. Lisäksi tutkimuksen avulla saataisiin mahdollisesti tietoa, onko endocervix- eli strich-näytteestä hyötyä diagnostiikassa.

Aineistona oli vuonna 2015 OYS:ssa naistentautien poliklinikalla tehdyt kolposkopiat eli kohdunkaulan tähystykset. Aineisto on kerätty retrospektiivisesti potilastietojärjestelmästä. Tutkimukseen otettiin mukaan 347 potilasta, joiden tulosyynä oli papa-muutos, ja jotka sen papa-muutoksen vuoksi tulivat ensimmäiselle käynnille aikaisintaan vuonna 2014. Potilaista kerättiin tiedot SPSS-ohjelmaan. Tulokset analysoitiin käyttämällä ristiintaulukointia.

Tässä tutkimuksessa HSIL-papan vuoksi otettiin kohdunkaulasta biopsiat 59 potilaalta: taustalta löytyi histologisesti 16 (27,1 %) potilaalta LSIL tai lievempi muutos, 40 (67,8 %) potilaalta HSIL-tasoinen muutos, 2 (3,4 %) potilaalta adenokarsinooma in situ -muutos, ja 1 (1,7 %) potilaalta levyepiteelikarsinooma. HSIL-papan vuoksi tehtiin loop-konisaatio joko suoraan tai biopsioiden jälkeen 102 potilaalle: taustalta löytyi 20 (19,6 %) potilaalta LSIL tai lievempi muutos, 74 (72,5 %) potilaalta HSIL-tasoinen muutos, 4 (3,9 %) potilaalta AIS, 3 (2,9 %) potilaalta levyepiteelikarsinooma, ja 1 (1,0 %) potilaalta adenokarsinooma.

Tässä tutkimuksessa poistetuissa loop-konisaateissa oli 79,3 % tapauksista CIN2+ tasoinen muutos, kun EFC:n laatukriteerin 1. mukaan vähintään 85 %:ssa poistetuista loop-konisaateissa tulisi olla vähintään CIN2-tasoinen muutos. EFC:n laatukriteeri 2. mukaan kolposkopia tulisi olla aina tehtynä ennen poikkeavan sytologian loop-konisaatiohoitoa, tämä kriteeri toteutuu OYS:ssa. EFC:n kriteerin 3. mukaan dysplasian tulisi olla poistettu 80 % tehdyissä loop-konisaateissa, tässä aineistossa marginaalit olivat puhtaat 56,8 %:ssa tapauksista. Strich-näytteen hyödyllisyyden arvioiminen osoittautui haastavaksi. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi, että se on spesifinen mutta hyvin epäsensitiivinen tutkimus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Keränen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.