University of Oulu

Rautaoksidien vetypelkistys

Saved in:
Author: Hannila, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803161364
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hannila, 2018
Publish Date: 2018-03-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkielma, jonka tavoitteena on tutkia magnetiitin (Fe₃O₄) sekä hematiitin (Fe₂O₃) vetypelkistysprosesseja ja niihin vaikuttavia tekijöitä termodynamiikan, reaktiokinetiikan ja pelkistymisreaktioissa esiintyvien reaktiomekanismien sekä niihin vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Vetypelkistysreaktioiden tarkastelu näistä näkökulmista on oleellista, koska niitä kaikkia tarvitaan muun muassa prosessidynamiikkaa kuvaavien mallien muodostamiseen. Samalla saadaan dataa myös esimerkiksi reaktorisuunnittelua varten. Lisäksi esimerkiksi termodynamiikan ja reaktiokinetiikan avulla päästään analysoimaan reaktioiden fysikaalisia perusteita. Aihe on erittäin ajankohtainen, koska terästeollisuudessa pyritään tälläkin hetkellä kehittämään yhä energiatehokkaampia sekä pienemmät CO₂-päästöt omaavia raudan- sekä teräksenvalmistusprosesseja, joihin vetypelkistys tarjoaa mahdollisen vaihtoehdon. Mahdollisuuksia vety- ja suorapelkistysprosessien käyttöönottoon ollaankin tällä hetkellä selvittämässä laajasti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Hannila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.