University of Oulu

Tutkasensori ja häiveet osana sensorijärjestelmiä

Saved in:
Author: Latvakoski, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803171368
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Latvakoski, 2018
Publish Date: 2018-03-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tekniikan kandidaatintyön tavoitteena on opiskella sensorijärjestelmien, tutkasensorin sekä häiveteknologian perustoimintaperiaatteet. Lisäksi tavoitteena on muodostaa käsitys näiden teknologioiden kehitysnäkökulmista ja haasteista tulevaisuudessa. Työ toteutetaan käyttämällä kirjalähteitä sekä muita saatavia verkkolähteitä. Työn tuloksena voidaan todeta, että sensorijärjestelmien, tutkasensonsereiden ja häivetekniikan perustoimintaperiaatteeet ovat olleet tunnettuja jo pitkään, mutta erityisesti autonomisten ja älykkäiden järjestelmien kehitys lisää aiheena olevien teknologioiden kehitystä tulevaisuudessa. Toisaalta kehitys tuo myös haasteita kuten eettiset, lainsäädännölliset sekä kyberturvallisuuden ongelmat.
see all

Goal of this bachelor’s thesis is to study the principle of sensor systems, radar sensor and stealth technology. On top of that the goal is to constitute an understanding of development and challenges of these technologies in the future. The work will be carried out using book sources and other online sources. It is stated as a result that the principle of sensor systems, radar sensor and stealth technology have been known for a long time but especially the development of autonomous and intelligent systems increase the development of these technologies in the future. On the other hand side the development brings challenges as ethical, legislation and cyber security problems.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Latvakoski, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.