University of Oulu

Muotibrändien Instagram-markkinoinnin vaikutukset kuluttajien ostoaikomukseen : kyselylomakkeen laatiminen

Saved in:
Author: Korhonen, Josefiina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803201370
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korhonen, 2018
Publish Date: 2018-03-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkimus tarkastelee muotibrändien Instagram-markkinointia kuluttajien näkökulmasta esitellen samalla mahdollisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan ostoaikomuksen muodostumiseen. Aiheenvalintaa on perusteltu sen uutuuden avulla, sillä sosiaalisen median markkinoinnin vaikutuksia kuluttajien ostoaikomukseen ei ole aiheena juurikaan tutkittu. Lisäksi Instagram-markkinointi on kasvattanut vuosi vuodeltaan suosiotaan etenkin vaatebrändien keskuudessa ja sen uskotaan olevan yksi merkittävimmistä markkinointityökaluista, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä nimenomaan Instagramiin sosiaalisen median kanavana. Aiheen uutuuden vuoksi tämän tutkimuksen tavoitteeksi muodostui luoda hyvä ja selkeä kyselylomake, jonka avulla tulevaisuudessa voitaisiin kerätä empiiristä aineistoa tutkittaessa muotibrändien Instagram-markkinoinnin ja kuluttajien ostoaikomuksen välistä yhteyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa hyödynnettiin jo olemassa olevaa teoriaa liittyen kuluttajakäyttäytymiseen ja markkinointiin sosiaalisessa mediassa yleisellä tasolla. Näiden aiempien tutkimuksien tuloksien pohjalta muodostettiin kyselylomake, jota muokattiin Instagram kontekstiin sopivaksi. Kyselylomakkeelle suoritettiin esitestaus, missä kiinnitettiin erityisesti huomiota kyselylomakkeen toimivuuteen ja ymmärrettävyyteen. Esitestauksen tuloksia hyödynnettiin analysointivaiheessa, jossa tarkasteltiin ohjeistuksen selkeyttä, vastaamiseen käytettyä aikaa ja kyselyn laajuutta, kysymyksien selkeyttä, sekä muita vastaamiseen liittyviä haasteita. Analyysin pohjalta tehtiin tarvittavat muutokset kyselylomakkeeseen ymmärrettävyyden parantamiseksi. Tutkimuksen päätuloksena syntyi selkeä ja hyvä kyselylomake käyttäväksi tulevaisuuden tutkimuksissa, jolloin myös tutkimuksen tavoite saatiin täytettyä. Kyselylomakkeen avulla voitaisiin siis tulevaisuudessa kerätä empiiristä aineistoa liittyen kuluttajien Instagramin käyttöön, sekä Instagramissa tapahtuvan markkinoinnin vaikutuksista ostoaikomuksen muodostumiseen erityisesti muotibrändien osalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Josefiina Korhonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.