University of Oulu

Pilvipalveluiden käyttö paikantamiseen perustuvissa AR-sovelluksissa

Saved in:
Author: Keränen, Antti1; Laukka, Eetu1; Salimi, Nechir1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803221376
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Keränen; E. Laukka; N. Salimi, 2018
Publish Date: 2018-03-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus perustui paikantamiseen perustuvan AR-sovelluksen (Augmented Reality, AR) kehittämiseen mobiililaitteelle. Tällaisen sovelluksen toiminta perustuu laitteen sijaintiin sekä sitä ympäröivästä alueesta saatavilla olevan tiedon vertaamiseen toisiinsa. Paikannukseen perustuvan sovelluksen täytyy saada informaatio käyttäjän sijainnista sekä sovelluksen haluaman informaation liittyen käyttäjän sijaintiin. Kerättyään tarvittavan informaation, AR-sovellus osaa näyttää käyttäjälleen ympäriltä kerätyn tiedon lisättynä todellisuutena reaalikuvan päälle.

Tutkimuksessa kehitetyn sovelluksen alustana päätettiin käyttää Android-käyttöjärjestelmää, jolle mobiilisovelluksen kehittäminen onnistuu helpoiten sekä tähän työhön sopivimmin. Sovelluksen kehittämiseen käytettiin Android Studio -kehitystyökalua, jonka käyttöön löytyy ohjeita developer.android.com nettisivustolta. Työssä hyödynnettiin pilvipalvelu Google Servicen kategorioittain tarjoamaa informaatiota eri paikoista. Sovelluksessa käytettävä informaatio rajattiin yhteen Google Places-API:n kategoriaan, jossa arvioitiin olevan sopiva määrä kohteita sovelluksen kehittämistä varten. Informaation piirtäminen mobiililaitteen näytölle toteutettiin vertaamalla osuuko laitteen ja kohteen koordinaattien välinen suora linja kamerakuvan rajaamalle sektorille.

Tässä työssä onnistuttiin kehittämään AR-sovellus, joka paikantaa laitteen käyttäjää ympäröivät kohteet sekä esittää niiden sijainnin mobiililaitteen näytölle kameran luoman reaalikuvan päälle. Sovelluksen kehitys onnistui Android-alustalle vaivattomasti Googlen tarjoamien palveluiden avulla. Mobiililaitteet sopivat hyvin AR-tyyppisten sovellusten käyttämiseen niiden käytettävyyden ja riittävän tehokkuuden ansiosta.

Using cloud services in a location based augmented reality application

Abstract

This research is based on developing a location-based AR-application (Augmented Reality, AR) for mobile devices. This type of application requires information about the device’s location, orientation and it must be aware of its surroundings. A location-based application must get information about the user’s location and necessary information relative to that position. After gathering this data, the AR-app can display the surrounding’s information on top of the real-time camera picture as an augmented reality.

Android-operating system was used as a platform for the application. It is an easy development platform and it was appropriate for this study. AndroidStudio was used as the application development environment. It has a full online documentation in the following internet page: developer.android.com. Categorial information about nearby places from Google Services was used in this project. Data used in the application was limited to one of Google Places API category, that was estimated to produce an appropriate amount of results to develop the application. Drawing the information to the mobile device’s screen was accomplished by comparing if the line between the device and the place is on the camera’s current view.

This paper includes a successfully developed application that can fetch the nearby places for the user and show their location in the camera’s real-time view. The development of the application for the Android-platform was an ease with the services offered by Google. Mobile devices are suitable for using ARtype applications because of their usability and adequate performance.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Keränen; Eetu Laukka; Nechir Salimi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.