University of Oulu

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen matematiikan opetuksessa

Saved in:
Author: Turpeinen, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803271388
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Turpeinen, 2018
Publish Date: 2018-03-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tyttöjen ja poikien eroja matemaattisessa suoriutumisessa on tutkittu Suomessa valtakunnallisilla arvioinneilla, sekä kansainvälisesti esimerkiksi PISA- tutkimuksissa. Pojat suoriutuvat arvioinneissa hieman tyttöjä paremmin, mutta heidän saamansa kouluarvosanat ovat tyttöjä huonompia. Sekä suomalaisissa, että kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että tytöt kokevat enemmän matematiikka-ahdistusta kuin pojat. Tutkielmassani selvitetään, mitä teorioita sukupuolten matematiikassa esiintyville eroille on esitetty. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki perusopetuksen oppilaitokset laatimaan tasa-arvosuunnitelman, jossa määritellään toimenpiteet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 todetaan, että opetuksen tulee edistää tasa-arvoa ja sen tulee olla sukupuolitietoista. Opetushallitus on julkaissut oppaita ja ohjeita tasa-arvon edistämiseen opetuksessa. Niiden ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti, oppilaita tulee kannustaa tekemään valintoja sukupuolittuneita rooleja välttäen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko sukupuolten matematiikkaan liittyvät erot huomioitu opetussuunnitelmassa sekä oppilaitoksille suunnatuissa oppaissa ja ohjeissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Turpeinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.