University of Oulu

Ihmisen endogeenisista retroviruksista ja niiden vaikutuksista keskushermoston sairauksiin ja kehitykseen

Saved in:
Author: Voipio, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803281397
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Voipio, 2018
Publish Date: 2018-03-29
Physical Description: 21 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Suurinta osaa ihmisen genomisesta perimäaineksesta on aiemmin pidetty tilke-DNA:na sillä sen toiminta on ollut tuntematon. Sekvensointitekniikoiden kehittyessä ja tutkimuksen lisääntyessä tällä tilke-DNA:n sekvensseillä on havaittu olevan toimintoja muun muassa genomin muokkauksessa ja jopa uusien geenien syntyyn johtavissa tapahtumissa. Ihmisen genomista ns. oikeita geenejä koodaa vain noin 1,5% ja siirtyviä elementtejä on laskettu olevan ihmisellä jopa puolet tumallisesta genomisesta materiaalista. Osa RNA-välivaiheen kautta siirtyvistä retroelementeistä on ihmisellä endogeenisiä retroviruksia (human endogenous retrovirus, HERV), joita on noin kahdeksan prosenttia genomistamme.

Tarkastelen LuK-tutkielmassani ihmisen endogeenisten retrovirusten rakennetta, infektiokiertoa, elimistön immuunivasteita sekä HERV:ien yhteyttä keskushermoston sairauksiin ja kehitykseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Voipio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.