University of Oulu

PERMA-hyvinvointiteorian heijastuminen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 arvoista

Saved in:
Author: Lampela, Maarit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803291402
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lampela, 2018
Publish Date: 2018-03-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmani on tieteellinen tutkielma siitä, miten PERMA-teoria heijastuu Varhaiskasvatussuunnitelma 2016 arvoista. Tutkimukseni tavoitteena on herättää keskustelua lasten psyykkisestä hyvinvoinnista ja tutkia soveltuuko PERMA-teoria varhaiskasvatukseen. Tutkimus on laadullien tutkimus, jonka metodina on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimuksen aineistona on Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 arvot ja teoreettisena viitekehyksenä on positiiviseen psykologiaan kiinnittyvä PERMA-teoria. PERMA-teoriassa hyvinvointi koostuu viidestä elementistä,joiden alkukirjaimista muodostuu teorian nimi: Positiiviset tunteet (Positive emotions), sitoutuminen (Engagement), suhteet (Relationships), merkityksellisyys (Meaning) ja saavuttamien (Accomplishment). Varhaiskasvatuksella on vaikutusta lasten hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan PERMA-teoria ei ole täysin yhteneväinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 kanssa. Teoriaa voi kuitenkin käyttää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ohella lisäämään lasten hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan PERMA-teorian parhaana "väylänä" lasten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen on leikki.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maarit Lampela, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.