University of Oulu

Akuuttien divertikuliittien hoito Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2014–2015

Saved in:
Author: Palokangas, Eelis1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803291403
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Palokangas, 2018
Publish Date: 2018-03-29
Thesis type: Other thesis
Tutor: Mäkelä, Jyrki
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Klintrup, Kai
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa tietoa akuutin divertikuliitin hoidosta Oulun Yliopistollisessa sairaalassa. Tarkoituksena on tarkastella potilaaseen kohdistuvien tutkimusten sekä esitietojen ennustavaa vaikutusta potilaan hoitolinjaan, hoitovasteeseen, hoitoaikoihin sekä uusintakäynteihin. Tutkielman 239 potilaan aineisto kerättiin takautuvasti OYS:n hoidonpäättöaineistosta ja ESKO-sairaskertomusjärjestelmästä ICD-10 diagnoosikoodeilla K57.2 ja K57.3. Tutkimuksessa tarkasteltiin retrospektiivisesti vuosina 2014–2015 akuutin divertikuliitin vuoksi hoidettuja potilaita. Tilastoanalyysissa potilaan perustietoja ja tehtyjä tutkimuksia verrattiin hoitoon ja sen tuloksiin.

Hoidetuista 239 potilaasta komplisoituneen divertikuliitin sairasti 28 %. 10,5 % potilaista leikattiin ja radiologinen dreneeraus tehtiin 6,9%:lle potilaista. Divertikuliitin komplisoitumisen riskiä suurensivat koko vatsan palpaatioarkuus, viitearvoja matalampi plasman albumiini, kohonnut kreatiniini, suurentuneet leukosyyttiarvot, sekä suurentunut P-CRP. Komplisoitunut divertikuliitti, koko vatsan palpaatioarkuus, matala albumiini ja 200mmol/l ylittävä P-CRP -arvot puolestaan suurensivat leikkaushoidon todennäköisyyttä. Pitkittyneen hoitoajan (>5vrk) kanssa korreloivat potilaan korkea ikä, korkea perussairauksien määrä sekä matala albumiini. Leikkauskomplikaatioiden esiintymiselle ja uusintakäyntien todennäköisyydelle ei löytynyt ennustavia tekijöitä. 30 vuorokauden kokonaismortaliteetti oli 1,3 % ja Hincheyn III ja IV luokan potilailla 6,7 %.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eelis Palokangas, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.