University of Oulu

Kosmopolitanismi teoriana : käsitteeseen perehtyminen ja Kwame-Anthony Appiahin kosmopoliittisen teorian esittäminen

Saved in:
Author: Tapaninen, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201803301408
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tapaninen, 2018
Publish Date: 2018-04-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kosmopolitanismi on yksi vanhimpia ihmisyyttä ja elämää kuvaavia käsitteitä. Tässä tutkimuksessa selvitän, mitä kosmopolitanismi on. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään mitä käsite on tarkoittanut ennen ja miten se ymmärretään tänä päivänä, sekä kosmopoliittisen etiikan ja globaalikasvatuksen yhteyksiä tulevaa tutkimusta varten. Johdannon jälkeisessä tutkimuksen toisessa osassa perehdytään kosmopolitanismia käsittelevään aineistoon, jonka avulla määritellään mitä ovat kosmopolitanismi, kosmopoliitti, kosmopoliittinen teoria sekä kosmopoliittinen etiikka. Tutkimuksen kolmannessa osassa perehdytään Kwame-Anthony Appiahin kosmopolitanismin teoriaan. Teoria esitellään kolmea näkökulmaa (moraali, arvot & maailmankäsitys, kulttuuri) hyödyntäen. Tutkimuksen neljännessä osassa esitän johtopäätökseni siitä, miten tutkimuksessa läpikäydyt tekijät vaikuttavat toisiinsa, miten niistä käytetyt määritelmät eroavat toisistaan, sekä pohdin kuinka nuo tekijät näkyvät Appiahin kosmopolitanismin teoriassa.
see all

Cosmopolitanism is one of the oldest concepts used to describe humanity and life. In this research, I will examine what cosmopolitanism is. In the first section of the research we will examine what the concept has meant in the past, how it is understood in the present, and what are the connections between cosmopolitan ethics and global education with future research in mind. In the section following the introduction we will look into material that discusses cosmopolitanism, with which we will then define cosmopolitanism, cosmopolite, cosmopolitan theory and cosmopolitan ethic. In the third section of the research we will examine the cosmopolitan theory written by Kwame Anthony-Appiah. The theory will be presented using three perspectives (morale, values & world view, culture). In the fourth section of the research I will present my conclusion on how the different factors discussed in this research affect one another, how the definitions used differ from one another, after which I will reflect on how those factors are visible in Appiah’s cosmopolitan theory.
see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Tapaninen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.