University of Oulu

Kasvuyrityksen kansainvälistyminen : kohti globaalia johtamista

Saved in:
Author: Juntunen, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804041423
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Juntunen, 2018
Publish Date: 2018-04-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten kasvavan ohjelmistoyrityksen johtaminen muuttuu kansainvälistymisen myötä. Tarkastelukohteena olivat erityisesti pienet- ja keskisuuret ohjelmistoyritykset ja tutkielma tarjoaa kattavan kehitysmallin sille, kuinka haastattelemani johtohenkilöt näkevät johtamisen muuttuneen aikaisempaa verkostoituneemman ja kansainvälistyneemmän maailman myötä. Tutkielmassa on haluttu tarkastella johtamisen kehittymistä erityisesti tilanteessa, jossa yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt nopeasti. Kulttuurin ja erilaisten tapojen vaikutus ohjaa johtamisessa tapahtuvia muutoksia ja vastuun hajauttaminen vaatii yrityksen johtohenkilöltä tarkkaa visiota siitä, mihin ja miten toimintaa halutaan kehittää ja tehostaa. Vision jalkauttaminen läpi organisaatiorakenteen vaatii johdolta pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, joka on elintärkeää, kun halutaan saavuttaa toimiva yrityskulttuuri kaikille toiminta-alueille. Muutoksen johtaminen ja yrityksen sisäisen viestinnän tehostaminen kuuluvat myös tärkeinä osa-alueina modernin johtajan arkeen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Juntunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.