University of Oulu

Lapsen fyysisen terveyden tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kauppinen, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804051434
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kauppinen, 2018
Publish Date: 2018-04-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uusiutuivat vuonna 2016 ja näissä perusteissa lapsen terveyden tukeminen varhaiskasvatuksessa sai entistä tärkeämmän roolin. Nyky-yhteiskunnassa keskustellaan paljon julkisesti lasten terveydestä sekä varhaiskasvatuksen laadusta ja merkityksestä lapsen elämään, ja näin vanhemmatkin ovat koko ajan tietoisempia ja tiedonjanoisempia varhaiskasvatuksen tilasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda tiivis katsaus lapsen fyysisen terveyden tukemisen keinoista varhaiskasvatuksessa. Tutkimus on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta tarkastellen, sekä kotimaisia tuoreimpia virallisia suosituksia, raportteja ja koosteita käyttäen. Tutkimuksen kautta vastaan kysymykseen: Mitä on lapsen fyysisen terveyden tukeminen varhaiskasvatuksessa? Laadukkaan varhaiskasvatuksen on osoitettu olevan avainasemassa niin lapsen sen hetkiseen elämänlaatuun, kuin hyvään tulevaisuuteen. Hyvin organisoidun varhaiskasvatuksen myötä yksilön terveyden kautta voidaan vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen mahdollisuuksiin lapsen kasvun ja kehityksen monipuolisina havainnoijina, sekä ruoka- ja liikuntatottumusten rakentajina tulisi kiinnittää tarkkaa huomiota. Fyysisen kasvun ja kehityksen moniammatillisella seurannalla päästään tehokkaaseen havainnointiin ja tarvittaessa aikaiseen puuttumiseen. Kun lapsen fyysistä terveyttä tuetaan oikein ja riittävästi lapsen kehityksen merkittävinä vuosina, laadukkaalla varhaiskasvatuksella on etuoikeus olla vaikuttamassa suoraan meidän yhteiskuntamme tulevaisuuteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Kauppinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.