University of Oulu

Aikuisen ja lapsen kohtaamisen merkitys ja siihen vaikuttavat tekijät varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Immonen, Petra1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804051435
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Immonen, 2018
Publish Date: 2018-04-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatin tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on selvittää kasvattajan ja lapsen kohtaamisen merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä varhaiskasvatuksessa. Tähän pyritään varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjoihin ja aihepiiristä kirjoitettuun tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä. Tutkimuksen tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kokonaiskuva aihepiiristä. Tutkielman keskeisenä taustateoriana on Goffmannin kehysanalyysi, jonka kautta hahmottuu paitsi kohtaamistilanteiden, myös varhaiskasvatustyön monitahoisuus. Kehysten kautta voidaan havainnoida päiväkodin vuorovaikutustilanteita ja kasvattajan orientoitumista niihin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja muissa velvoittavissa asiakirjoissa keskeisimmiksi kohtaamisen tavoitteiksi nimettiin osallisuuden mahdollistaminen, yksilöllinen huomiointi ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen. Kohtaamisen merkitys oli tärkeä niin lapsen kuin kasvattajankin näkökulmasta. Myös kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä selvisi tutkimuksessa. Muutamia merkitseviä tekijöitä olivat kasvattajan valta ja asenne sekä lapsiryhmän koko.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petra Immonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.