University of Oulu

Mortonin jalan ja Freibergin taudin yleisyyden ja variaation arviointi Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortista

Saved in:
Author: Niskanen, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804101460
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Niskanen, 2018
Publish Date: 2018-04-10
Thesis type: Other thesis
Tutor: Niinimäki, Jaakko
Reviewer: Niinimäki, Jaakko
Lehenkari, Petri
Description:

Tiivistelmä

Mortonin jalka tarkoittaa jalkaterän anatomista poikkeavuutta, jossa ensimmäisen varpaan metatarsaali (jalkapöydänluu) on lyhyt suhteessa toisen varpaan metatarsaaliin. Mortonin jalka on väestössä yleinen anatominen variaatio. Sen esiintyvyys vaihtelee eri maissa muutamasta prosentista kymmeniin prosentteihin. Freibergin taudilla tarkoitetaan väestössä suhteellisen harvinaista jalan toisen (harvemmin myös kolmannen tai neljännen) metatarsaalin distaalipään nivelpinnan nekrotisoitumista ja sitä seuraavaa kiputilaa. Tauti on yleisempi naisilla kuin miehillä (suhteessa 5:1).

Tässä tutkimuksessa luokiteltiin Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 osaotoksen jalkateräröntgenaineistoa ja selvitettiin metatarsaalien pituuksia ja Freibergin taudin yleisyyttä ja variaatiota, sekä sitä, lisääkö pitkä toinen metatarsaali Freibergin taudin kehittymisen riskiä. Yleisesti vakiintunutta menetelmää metatarsaalien pituuksien mittaamiseen ei ole, joten tutkimuksen alussa vertailtiin kolmea toisistaan poikkeavaa menetelmää; Hardy-Clapham, Maestron ja Coughlinin menetelmiä. Lukijan sisäisen ja lukijoiden välisen toistettavuuden mittauksissa yhtäpitävimmäksi ja siten lopulliseksi luokitusmenetelmäksi valikoitui Coughlinin menetelmä, jolla mittaukset aineistoon suoritettiin.

Tutkimus osoitti, että Freibergin tauti on suomalaisessa väestössä hyvin harvinainen, ja ettei toisen metatarsaalin pituus korreloi Freibergin taudin esiintyvyyden kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Niskanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.