University of Oulu

Autistisen oppilaan tukeminen koululiikunnassa

Saved in:
Author: Wentin, Erik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804121467
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Wentin, 2018
Publish Date: 2018-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkielma toteutui kvalitatiivisena kirjallisuuskatsauksena ja keskittyi autistiseen oppilaaseen sekä hänen tukemiseensa liikuntatunnilla. Autismi neurologisen kehityksen häiriönä on yksi autismin kirjon alakategorioista. Koulussa autistisen oppilaan keskeisimmät haasteet ilmenevät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa sekä kuvitteellisessa ajattelussa. Autismin haastavuusasteesta riippuen autistinen oppilas voi olla yhdessä vertaisryhmänsä kanssa liikuntatunnilla. Inkluusion lisääntyessä soveltava liikunta kouluissa lisääntyy. Sitä tarvitsevat oppilaat, joilla on erityistarpeita liikkumisessa. Tarvittavien tukitoimenpiteiden ja välineiden mahdollistuessa, soveltavaa liikuntaa voidaan toteuttaa osana tavallista liikuntatuntia. Soveltamisen tarve liikuntatunnilla vaihtelee pienistä muutoksista monimuotoisempaan opetuksen soveltamiseen. Autistiselle oppilaalle opetus ja sen vaiheet henkilökohtaistetaan eli suunnitellaan yksilöllisesti. Tutkimuksessa kuvakommunikaatio osoittautui merkittäväksi välineeksi tukea autistista oppilasta liikuntatunnilla. Kuvakommunikaatio puhetta tukevana ja korvaavana kommunikaatiomenetelmänä vastasi autistisen oppilaan haasteisiin olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kuvakommunikaatio on osa visualisointia, mikä luokittui toiminnan strukturoinnin tärkeimmäksi toteutumiskeinoksi. Liikuntatehtävien visualisoinnin lisäksi, tilan ja ajan strukturointi edesauttoi autistisen oppilaan mahdollisuuksia toimia yhteisellä liikuntatunnilla. Autistisen oppilaan osallistuessa liikuntatunnille, opettajan oli hyvä suorittaa liikuntatunnin suunnittelu ja toteutus yhdessä oppilaan avustajan kanssa. Autistisen oppilaan tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen on poikkeavaa. Autistisen oppilaan ollessa mukana liikuntaryhmässä, siellä korostuu erilaisten tunteiden opettelu ja läpikäyminen yhdessä oppilaiden kanssa. Autistista oppilasta kannustetaan liikuntatunneilla vuorovaikutukseen sopivissa määrin. Vuorovaikutusta sisältävissä opetustilanteissa otetaan huomioon autistisen oppilaan kokemat sosiaaliset paineet.
see all

Subjects:
Copyright information: © Erik Wentin, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.