University of Oulu

Konepaja-automaatio : joustavat valmistusjärjestelmät

Saved in:
Author: Rautiainen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804121470
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rautiainen, 2018
Publish Date: 2018-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandityössä perehdytään konepaja-automaation tekniikoihin ja niiden ominaispiirteisiin. Työssä syvennytään yhteen konepaja-automaation tekniikkaan, joustaviin valmistusjärjestelmiin. Lukija saa yleisen käsityksen joustavien valmistusjärjestelmien rakenteesta, toiminnasta sekä järjestelmän mukana tulevista eduista ja riskeistä. Työssä on kuvattuna myös joustavien valmistusjärjestelmien yleisimpiä käyttökohteita teollisuudessa. Työn lopussa käsitellään kunnossapitoa, ja sen merkitystä joustaville valmistusjärjestelmille. Työn lähteinä on käytetty monia automaation alalla jo vuosia vaikuttaneiden henkilöiden kirjallisuutta. Tuloksien avulla lukija ymmärtää joustavien valmistusjärjestelmien kannattavuuden konepajateollisuudessa.
see all

Bachelor’s thesis focuses on the technology of machine shop automation and their characteristics. This thesis deepens on one technology of machine shop automation, flexible manufacturing system. The reader gets a general understanding of the structure, operation, and also the benefits and the risks which are involved in the flexible manufacturing systems. The thesis also describes the most common applications of flexible manufacturing systems in the industry. At the end of the thesis, maintenance and its importance for flexible manufacturing systems are being discussed. In this thesis have been used many literature sources by persons who have affected for a long time in the field of automation. The results help the reader to understand the profitability of flexible manufacturing systems in the engineering industry.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Rautiainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.