University of Oulu

Kohortti 66 -aineiston obstruktiivisten spirometrioiden luotettavuus

Saved in:
Author: Salonen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804121471
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Salonen, 2018
Publish Date: 2018-04-13
Thesis type: Other thesis
Tutor: Varkki, Essi
Reviewer: Timonen, Markku
Varkki, Essi
Description:

Tiivistelmä

Spirometria on tärkeä ja yleisesti käytetty tutkimus sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Laadukkaan spirometrian tulee täyttää tarkat kriteerit, jotta sitä voidaan hyödyntää keuhkosairauksien diagnostiikassa ja seurannassa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää kohortti 66 -aineiston luotettavasti todetut obstruktiiviset spirometriat kaikkien obstruktiivisiksi tulkittujen puhallusten joukosta. Tutkittavana oli yhteensä 157 kohorttilaisen spirometriatutkimukset, joissa FEV1/FVC-suhde oli alle 0,70 vähintään yhdessä puhalluksessa. Jokainen spirometria arvioitiin erikseen ATS:n (American Thoracic Society) ja ERS:n (European Respiratory Society) asettamien spirometrian luotettavuuskriteereiden mukaan ja tulokset merkittiin JLAB-ohjelmaan. Lopullinen tutkittavien kohorttilaisten määrä oli 156, sillä ohjelma ei löytänyt yhden tutkittavan spirometriatuloksia ja tämä jouduttiin jättämään pois aineistosta.

Luotettava obstruktio voitiin todeta vain 5 tutkittavalla (3,2 %) ja todennäköisesti heillä voisi taustalta löytyä ahtauttava keuhkosairaus. Obstruktiolle viitteellisiä löydöksiä (1–2 onnistunutta obstruktiivista puhallusta) oli yhteensä 12 henkilöllä (7,7 %). Kokonaisuudessaan spirometriatutkimus oli luotettava ja onnistunut 15 tutkittavalla (9,6 %).

Suurin osa (90,4 %) kohortin obstruktiivisiksi määritetyistä spirometrioista ei ollut luotettavia. Spirometria on herkkä tutkimus ja altis monille virhelähteille ja epäluotettavuus tuloksissa selittyykin pääosin eri virhelähteiden vaikutuksesta. Tulevaisuudessa tutkimusten luotettavuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta virheellisiä tulkintoja ja obstruktiivisten sairauksien ylidiagnostiikkaa saataisiin ehkäistyä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Salonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.