University of Oulu

Lapsi avioerotilanteessa

Saved in:
Author: Ijäs, Saila1; Miilukangas, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804141484
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ijäs ; E. Miilukangas, 2018
Publish Date: 2018-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää avioeron vaikutuksia lapseen sekä lapsen tapoja käsitellä avioeroa. Tämän lisäksi selvitetään, kuinka lasta tulisi tukea avioerotilanteessa. Jotta lasta on mahdollista tukea, kasvattajalla tulee olla ymmärrystä avioeron vaikutuksista lapseen sekä lapsen tavoista käsitellä tätä haastavaa elämäntilannetta. Aihetta lähestytään käsittelemällä avioeroa prosessina. Tutkielma käsittelee edellä mainittujen tutkimuskysymysten teoriapohjana kriisiä, avioeron yleisyyttä sekä avioeron vaiheita. Tämän lisäksi esiin tuodaan parisuhteen ja perheen kehitysvaiheiden merkitystä avioeroon vaikuttavana tekijänä. Kandidaatintutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka toteutetaan narratiivisena yleiskatsauksena. Lähdeaineistona toimivat sekä suomalaiset että kansainväliset lähteet. Avioerolla on paljon negatiivisia vaikutuksia lapseen ja ne näkyvät yksilölle ominaisilla tavoilla. Avioeron vaikutukset ja niiden ilmentymisen ajankohta ovat yksilöllisiä riippuen lapsen iästä, persoonasta ja asemasta perheessä. On myös tilanteita, joissa avioero voi olla positiivinen mahdollisuus, kuten riita- tai väkivaltatapauksissa. Keskeisimmät lapsen erosta selviytymiseen vaikuttavat tekijät ovat perhe-elämän laatu ennen eroa, vanhempien yhteistyökyky eron jälkeen sekä vanhempien toiminta erotilanteessa. Nämä asiat yhdessä ja lapsen omat kokemukset erosta vaikuttavat lapsessa syntyneisiin tuntemuksiin ja erosta selviämiseen. Lapsen tukemisessa avainasemassa ovat aikuisten avoimuus ja rehellisyys. Lapsen tulee saada tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä hänen kokemuksensa ja tunteensa tulee hyväksyä. Yhdessä keskusteleminen ja avioeron käsitteleminen voivat vähentää lapsessa syntyneitä väärinkäsityksiä, esimerkiksi syyllisyyden kokemisessa. Vanhempien lisäksi lapsi voi tarvita opettajaa tueksi avioerokriisistä selviytymisessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saila IjäsElla Miilukangas, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.