University of Oulu

In-stream-pienvesivoimalat hajautetussa sähköntuotannossa

Saved in:
Author: Niskanen, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804171490
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Niskanen, 2018
Publish Date: 2018-04-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuusselvityksen tavoitteena oli perehtyä vapaavirtausturbiinien käyttömahdollisuuksiin ja niiden rakenteellisiin toteutuksiin. Työssä selvitetään myös, minkälaista pienvesivoimaa Suomessa käytetään ja kuinka paljon käyttämätöntä potentiaalia pienvesivoimasektorilla on edelleen käytettävissä. Työssä pohditaan millaisissa tilanteissa in-stream-voimalat ovat varteenotettava sähköntuotantomuoto myös Suomessa. Työn tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskäsitys siitä millaisia komponentteja in-stream-voimalat sisältävät, missä niitä voidaan käyttää ja mitkä ominaisuudet voimaloissa vaikuttavat niiden hyötysuhteeseen ja suorituskykyyn. Turbiineissa pääpaino kohdistuu verikaaliakselisiin roottoreihin ja eritoten Savonius-turbiinin ominaisuuksiin ja niiden optimointiin. Työssä pyritään selvittämään kattavasti voimaloiden sijoittamiseen, asentamiseen ja niistä muodostettaviin voimalaryhmiin liittyviä asioita. Työn lopussa pohditaan olisiko in-stream-voimaloiden osia tai turbiineita mahdollista valmistaa 3D-tulostamalla.
see all

The purpose of this literature survey was to report accessibilities and structural executions of the in-stream-turbines. In this thesis there is a statement which goes through what kind of small hydro power is used in Finland and how much unused potential there is in the small hydro power sector. The thesis describes in which situations free-flow hydro plants are worthy production form of electricity in Finland. The goal was to give a basic understanding of the components used in in-stream hydro plants, where they can be used, and which are the qualities that affect on their efficiency and performance. The main interest in turbines focuses on to the vertical shaft turbines and especially on optimizing the features of the Savonius turbine. The aim of the thesis is to report comprehensively the issues related to the installation, location and power plant groups. At the end of the thesis, there is a discussion could it be possible to produce in-stream hydro plant parts or turbines using 3D-printing.
see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Niskanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.