University of Oulu

Opettajan ja oppilaan välinen luottamus ja sosiaalinen vuorovaikutus

Saved in:
Author: Leinonen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804201510
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Leinonen, 2018
Publish Date: 2018-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmani aihe on opettajan ja oppilaan välinen luottamus ja sosiaalinen vuorovaikutus. Kandidaatintyössäni keskityn tutkimaan, millaisia tekijöitä toimivaan opettajan ja oppilaan väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuuluu, sekä miten opettaja voi omalla toiminnallaan ja persoonallaan vaikuttaa opettajan ja oppilaan väliseen luottamussuhteeseen. Haluan nostaa esiin myös luottamuksen ja vuorovaikutuksen suhdetta koulussa viihtymiseen, hyvinvointiin ja oppimiseen. Tutkielma keskittyy koulukontekstin ympärille, mutta käsittelen sosiaalista vuorovaikutusta ja luottamusta myös yleisellä tasolla ihmisten välisissä suhteissa. Koulussa työskenteleminen perustuu ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin ja koulu toimii sekä opettajille että oppilaille työpaikkana. Kun tiedostetaan toimivan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja hyvien luottamussuhteiden suuri merkitys, se on askel oikeaan suuntaan. Oppilaat ovat koulun merkityksen kannalta keskiössä — koulua pidetään yllä ja kehitetään oppilaita varten. Opettajat ovatkin tässä kokonaisuudessa avainhenkilöitä, jotka voivat omilla valinnoillaan ja suhtautumisellaan vaikuttaa merkittävästi yksittäisenkin oppilaan opiskeluun ja myös vapaa-ajan elämään koulun ulkopuolella. Koulussa opiskellaan tietysti eri aineiden tietoja ja taitoja, mutta erittäin tärkeää on myös saada toimivia malleja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamisesta. Koulumaailmassa puhutaan usein vain opettajista ja oppilaista ja se tuntuu jokseenkin viileältä. Sekä oppilaat että opettajat täytyy nähdä ja kokea ihmisinä, joiden välillä vallitseva vuorovaikutus on aina inhimillistä. Myös ihmisten persoonallisuudet eroavat toisistaan, minkä vuoksi toimintamallien kopiointi ei välttämättä ole helppoa. Ei siis ole olemassa absoluuttisia tapoja, joita pitkin opettaja voi rakentaa hyvän luottamussuhteen oppilaaseen. Tietynlaisia toimintaa edistäviä piirteitä ja tyylejä on kuitenkin mahdollista nostaa esiin, joita jokainen opettaja voi työssään hyödyntää tavalla, jotka sopivat joustavasti yhteen oman persoonan kanssa. Vuorovaikutuksen ja luottamuksen kenttään panostaminen luo voittoisan tilanteen kaikille koulun ihmisille, sillä sen kokonaisuuden hyvä toteutuminen kasvattaa osapuolten viihtyvyyttä, hyvinvointia ja oppimista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Leinonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.