University of Oulu

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarki

Saved in:
Author: Mustakallio, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804251532
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mustakallio, 2018
Publish Date: 2018-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Koulu on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille paikka, jossa he kohtaavat eniten syrjintää, kiusaamista ja häirintää. Nuoret viettävät suuren osan päivästään koulussa, joten koulun merkitys asenteiden ja normien luojana on merkittävä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten pahoinvointi koulussa on todistettu monella kotimaisella ja kansainvälisellä tutkimuksella. Koulussa toisinnetaan ja puretaan heteronormatiivisuutta. Heteronormatiivisuudeksi kutsutaan ajatusta, jossa sukupuolia nähdään olevan vain kaksi ja seksuaalisuus on näiden sukupuolten välistä heteroseksuaalisuutta. Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, joka kartoittaa kirjallisuuden, tutkimusten ja artikkeleiden avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarkea. Tarkastelen nuorten kouluarkea vertaissuhteiden näkökulmasta. Tutkielmassa tulee esiin myös opettajien vaikutus koulun heteronormatiivisuuden toisintamisessa ja purkamisessa. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kouluarki on? 2) Miten opettaja voi omilla toimillaan toistaa tai purkaa koulun heteronormatiivisuutta? Kandidaatintutkielmassani tulevat esiin monet epäkohdat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarjessa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat koulun ilmapiirin heteronormatiivisena. Nuoret kohtaavat koulussa syrjintää, kiusaamista, häirintää, nimittelyä sekä sosiaalista eristämistä. Opettajat toisintavat heteronormatiivisuutta usein huomaamattakin. Osalla opettajista on yhä kielteinen suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Nuoret toivovatkin opettajilta uudenlaisia käytäntöjä heteronormatiivisen ilmapiirin purkamiseksi. Kandidaatintutkielmaan vaikuttaa oma mielenkiintoni aihetta kohtaan. Näkökulma tutkielmassa on ongelmakeskeinen ja lähestyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarkea nimenomaan haasteiden kautta. Tutkielmani tarjoaa yhden näkökulman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarjesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Mustakallio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.