University of Oulu

Silmänpohjatutkimus Optomed Smartscope® Pro-silmänpohjakameralla idiopaattinen intrakranielli hypertensio (IIH) potilailla

Saved in:
Author: Palander, Johannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804281556
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Palander, 2018
Publish Date: 2018-05-02
Thesis type: Other thesis
Tutor: Hautala, Nina
Annunen-Rasila, Johanna
Reviewer: Hautala, Nina
Huhtakangas, Juha
Description:

Tiivistelmä

Hyvänlaatuinen kallonsisäinen hypertensio (idiopaattinen intrakranielli hypertensio, IIH) on patologinen tila, jossa aivopaine on koholla ilman selittäviä radiologisia tai laboratoriolöydöksiä. IIH-potilaat käyvät säännöllisissä kontrolleissa sekä neurologian että silmätautien poliklinikalla. Koholla oleva aivopaine voi aiheuttaa vaurioita silmänpohjan näköhermonystyyn eli papillaan. Tämän vuoksi silmälääkärin tulkitsema silmänpohjakuva on yksi taudin tärkeimpiä seurantatutkimuksia. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää voisiko seurantaprosessia virtaviivaistaa kuvaamalla IIH-potilaiden silmänpohjat Optomed Smartscope® PRO -silmänpohjakameralla. Tutkielmaa varten kuvattiin kaikkien Oulun Yliopistollisen Sairaalan (OYS) seurannassa olevien, poissulkukriteerit täyttävien IIH-potilaiden silmänpohjat sekä Optomed Smartscope® PRO -silmänpohjakameralla että perinteisellä silmänpohjakameralla. Tutkimukseen osallistui kuusi IIH-potilasta ja verrokeiksi rekrytoitiin seitsemän lääketieteen opiskelijaa. Kuvien perusteella näköhermon nystyn turpeuden eli papillaödeeman vaikeusaste luokiteltiin kolmiportaisella asteikolla (0–2). Löydöstä verrattiin myös edelliseen silmänpohjakuvaan. Viimeisen vuoden lääketieteen opiskelija teki arvioinnin Optomed Smartscope® PRO -silmänpohjakameran kuvista ja perinteisen silmänpohjakuvan analyysin teki silmätautien erikoislääkäri. Luokittelun yhteneväisyys näillä kahdella menetelmällä oli 83%. Muutoksen (vähentynyt, lisääntynyt, ennallaan) suhteen yhteneväisyys oli 83%. Otoskoko oli hyvin pieni eikä kattavaa statistista analyysiä voitu tehdä. Tutkimuksen perusteella ei voida arvioida Optomed Smartscope® PRO -silmänpohjakameran soveltuvuutta IIH-potilaiden seurantaprosessiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Palander, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.